Pensijas un pirmspensijas vecuma jēkabpilieši!

 

Sociālās rehabilitācijas Dienas centrs „Kopā būt” sniedz iespēju Jēkabpils pensijas un pirmspensijas vecuma personām saglabāt un attīstīt sociālās prasmes, saturīgi pavadīt brīvo laiku un izglītoties, veidojot sociālos kontaktus, gūstot atbalstu, iesaistoties dažādās individuālās, grupas un kopienas aktivitātēs.

Pēc ārkārtas situācijas atcelšanas (sakarā ar Covid-19 saslimšanas radīto pandēmiju) Dienas centrs "Kopā būt" ir atsācis savu darbu, ievērojot visas nepieciešamās prasības. Dienas centru var apmeklēt no plkst.9.00. līdz 13.00, piesakoties dažādos interešu pulciņos vai nodarbībās. Lai pieteiktos, zvaniet 26548737 vai nāciet uz Brīvības ielu 45, Jēkabpilī, 2.stāvā 203.kabinets. 

Dienas centrā notiek sekojošas iknedēļas nodarbības, kurās Jums ir iespēja pievienoties:

Pirmdienās

Sportiskās aktivitātes

Otrdienās

„Dāmu klubiņš”, kur sanākam, lai dalītos ar svarīgākiem dzīves jaunumiem, garšīgākajām receptēm un interesantākajiem notikumiem

Trešdienās

Ģimenes dienas, kad sanāk kopā čaklās rokdarbnieces ar savām ģimenēm

Ceturtdienās

Apgūstam svešvalodas un datorlietošanas iemaņas

Piektdienās

Vingrinām atmiņu un domāšanu ar galda spēlēm

 

Tāpat brīvajā laikā no nodarbībām var vienkārši veltīt laiku saviesīgām sarunām, palasīt interesantu grāmatu, uzspēlēt galda tenisu vai novusu, ja nepieciešams, var izmantot šujmašīnu. Tiek rīkotas tikšanās ar interesantām personībām, organizētas ekskursijas un dažādi tematiskie pasākumi, kur aicināts ikviens dienas centra apmeklētājs.

Ja ieinteresēja piedāvājums un vēlaties pieteikties nodarbību apmeklējumiem, gaidām Dienas centrā “Kopā būt”, Brīvības ielā 45, (pieteikties 2.stāvā. 203.kabinets) Jēkabpils.