Atteikuma tiesības

1. Ja esat iegādājušies preces www.vidusdaugavasnvo.lv  interneta veikalā, Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un 14 dienu laikā no preces saņemšanas brīža atdot preci.

2. Iesakām jau preces saņemšanas brīdī pārliecināties, vai tā pilnībā atbilst pasūtītajai, lai izvairītos no pārpratumiem. Atsevišķos gadījumos fotogrāfijā redzamais produkts gaismas vai novietojuma ietekmē var dot maldīgu iespaidu par savu krāsu vai izmēru, ka arī fotografēšana var tikt veikta ar paraugproduktu, kas nelielās dizaina niansēs var atšķirties no plauktā esošajiem.

3. Izmantojot atteikuma tiesības, Jūsu pienākums ir 7 dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atgriezt atpakaļ, ja prece ir saņemta.

4. Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Tas nozīmē, ka prece nedrīkst būt lietota, tās oriģināliepakojumam ir jābūt atbilstoši labi saglabātam.

5. Saskaņā ar Latvijas likumdošanu, biedrība “Vidusdaugavas NVO centrs”’  atmaksās par preci samaksāto naudas summu iespējami ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no dienas, kad būsiet nosūtījuši rakstisku atteikumu. Piegādes izmaksas netiek atmaksātas, izņemot, ja prece neatbilst līguma noteikumiem.