Brīvprātīgais darbs (BD) ir iespēja ikvienam aizvien gūt jaunas zināšanas un pieredzi!

Tas ir:

 • laika un prasmju ziedojums sabiedriski lietderīgiem mērķiem;
 • darbs bez atlīdzības vai pakalpojumu sniegšana, ko citas personas vai sabiedrības interesēs veic fiziska persona, nestājoties ar organizāciju darba tiesiskās attiecībās (nosaka Biedrību un nodibinājumu likuma 8. pants);
 • visā pasaulē atzīts un populārs veids, kā iedzīvotāji iesaistās sabiedriskajā dzīvē un pārveido, uzlabo savu un apkārtējo dzīves kvalitāti.

 Neatkarīgi no vecuma, dzimuma, izcelsmes, nacionalitātes, reliģiskās piederības, politiskajiem uzskatiem un citiem sociāliem, fiziskiem vai ģeogrāfiskiem nosacījumiem BD ikvienam sniedz iespējas:

 • būt sabiedriski aktīvam;
 • līdzdarboties dažādos projektos;
 • iegūt jaunu pieredzi – sociālu un profesionālu;
 • iegūt jaunas zināšanas;
 • parādīt savus talantus un prasmes;
 • iegūt jaunus sociālos kontaktus, jaunus draugus un domubiedrus;
 • iepazīt pasauli un sabiedrību;
 • īstenot iecerētas idejas un varbūt pat sapņus!

 BD ir aktivitāte, ko veic persona no savas brīvas gribas, izvēles un motivācijas, bez finansiālas ieinteresētības, organizētos apstākļos (nevalstiskajā organizācijā, biedrībā vai citās organizētās grupās). Brīvprātīgā darba mērķis ir sniegt ieguldījuma kāda cita vai visas sabiedrības kopējā labumā (lai gan vienlaicīgi arī pats brīvprātīgais gūst nozīmīgu labumu).

 

Kas var kļūt par brīvprātīgo?

Par brīvprātīgo var kļūt ikviens cilvēks neatkarīgi no vecuma, rases, tautības vai reliģiskās piederības! Galvenais ir just sevī vēlmi iegūt jaunu pieredzi, veicot kādu darbu sabiedrības labā, nevēloties saņemt par to algu, bet gandarījumu un prieku par paveikto!

Ir daudzas nevalstiskās organizācijas, kas veic dažādus darbus, un ikvienā no tām ir brīži, kad ļoti lieti noderētu vēl kādas darbīgas rokas un radošas idejas! Mēs visi esam dažādi, ar dažādām interesēm un talantiem, bet ikviens var atrast ko piemērotu sev – vai tas būtu brīvprātīgais darbs pasākumu organizēšanā vai birojā, vai izpalīdzīga roka dzīvnieku patversmē, vai dalība Latvijas sakopšanas talkās.