Portāla www.brivpratigie.lv mērķis ir attīstīt brīvprātīgā darba iespējas, nodrošināt un koordinēt informācijas apmaiņu starp personām, kuras vēlas veikt brīvprātīgo darbu, un brīvprātīgā darba organizētājiem, kā arī vienkopus nodrošināt personas pieteikšanos brīvprātīgajam darbam.

Brīvprātīgā darba veicējs šeit var iepazīties un pieteikties sev interesējošiem brīvprātīgā darba piedāvājumiem (misijām), bet brīvprātīgā darba organizators - sameklēt savām rīkotajām aktivitātēm piemērotus brīvprātīgā darba veicējus. 

Biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs” jau ceturto gadu ir portāla www.brivpratigie.lv reģionālais koordinators, kas konsultē gan brīvprātīgos, gan organizatorus par brīvprātīgā darba iespējām.