IN MEMORIAM BIRUTA JEMEĻJANOVA 02.02.1933.-30.08.2021.

Vidusdaugavas NVO Centrs 1.Septembris, 2021, 21:23 Cits
IN MEMORIAM BIRUTA JEMEĻJANOVA 02.02.1933.-30.08.2021.

Šogad 2.februārī savu 88.dzimšanas dienu nosvinēja nevalstisko organizāciju izveides iniciatore bijušajā Jēkabpils rajonā un ilggadējā Jēkabpils Pensionāru apvienības “Sasaiste” valdes priekšsēdētāja Biruta Jemeļjanova.

Pirms 28 gadiem viņa nodibināja pirmo sabiedrisko organizāciju Jēkabpilī – Pensionāru apvienību. Tās izveidei labvēlīgus priekšnoteikumus radīja Latvijas Tautas Frontes izveidošana. Būdama kūdras fabrikas “Driksna” ilggadēja kultūras nama vadītāja, viņa kopā ar fabrikas un pagasta ļaudīm dibināja LTF atbalsta grupu Kūku pagastā, kura ietilpa Jēkabpils rajona LTF nodaļā. Tautfrontieši-pensionāri arī vēlējās iet līdzi tautas Atmodas laika garam un darboties. Tika sasaukta konference, kurā ievēlēja pārstāvjus ar Birutu Jemeļjanovu priekšgalā uz Latvijas Pensionāru federācijas dibināšanas kongresu. LPF kongress federācijas valdē un domē no Jēkabpils rajona ievēlēja Birutu Jemeļjanovu. Bija jāveic arī senioru apvienību darba koordinēšanu visā Zemgales reģionā. LPF vadība viņai uzticēja atbildīgu uzdevumu – Briselē sociālās sfēras darba grupu iepazīstināt ar pensiju sistēmu Latvijā. Lai gan uztraukums bijis par angļu valodas prasmi, jo pirmo reizi viena pati devusies uz Eiropu, viss beidzies labi un izdevies veiksmīgi pārstāvēt LPF. Savukārt, uz Jēkabpili atbraucis NVO aktīvists no Dānijas Ralfs Kristians Dreislers, jo uzzinājis par aktīvo Jēkabpils pensionāru organizāciju. Pateicoties viņam, Jēkabpilī tika realizēts apjomīgs Ziemeļvalstu atbalstīts projekts “ODIN/VITA Latvija”. Projekta ietvaros tika organizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz Dāniju, kuri nodrošinājuši vērtīgu pieredzi daudziem senioriem. Turpmāk katru gadu tikuši realizēti dažādi gan lielāki, gan mazāki projekti, kuru visu mērķis bijis senioru jēgpilnas dzīves nodrošināšana. Daudzo gadu griezumā izveidojusies laba sadarbība ar  pensionāru organizācijām Lavijā un kaimiņu republikās , ar citām biedrībām Jēkabpilī, jo Biruta vienmēr ir pieturējusies pie domas: “Kas tad cits, ja ne mēs paši viens otram varam palīdzēt”.

Birutas aktīvā darbošanas ir tikusi novērtēta ar daudzām pateicībām un Goda rakstiem gan no LPF, gan rajona un pilsētas pašvaldībām. Viņa ir vienīgā bijušajā Jēkabpils rajonā, kas par aktīvu sabiedrisko darbu darbu saņēmusi Latvijas valsts augstāko apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeņa II pakāpes Goda zīmi. Ir bijuši arī negaidīti pārsteigumi, kas vēl ilgi sasildījuši sirdi. Viens no tādiem pārsteigumiem ir bijis “Smaida ordenis”, kuru iedibinājis un saskaņojis ar Vairu Vīķi- Freibergu jēkabpilietis Smaidis Aizpurietis, kas pirmo reizi ticis pasniegts 2002.gada 15.septembrī Jēkabpils Tautas namā. Savulaik, dziedot Krustpils kultūras nama Senioru korī “Atvasara”, bijuši silti mirkļi, piedaloties Dziesmu svētkos un koncertos.

Neskatoties uz visiem likteņa līkločiem, Birutas dzīves moto vienmēr bija savulaik Ivara Strautiņa teiktais:
“Ja tev ir kaut teikums labu vārdu, izstāsti! Ja tev ir kaut mirklis no šīs dienas – paņem to, lai brīdi apsēstos, lai pats sevī ieklausītos un tālākdzīvošanai pieceltos! Ja tev ir vēl jūdze sava ceļa, varbūt tā ir paspēšanai dota, lai visneparastākais no taviem sapņiem netiek tāpat pa tukšo izsapņots! Kamēr sirdi nes spārni – lido!”

Mēs, tagad, atvadoties no mūsu priekšsēdētājas, uzklausītājas, padomdevējas, atbalstītājas un vispār sirdscilvēka, izsakam visdziļāko līdzjūtību visiem, kuriem Birutas šajā dzīvē pietrūks. 

 JPA “Sasaiste” valde
Atvadu vārdiem pievienojas “Vidusdaugavas NVO centrs” valde