Madonas seniori apmeklē Jēkabpils Dienas centru “Kopā būt”

Vidusdaugavas NVO Centrs 2.Oktobris, 2020, 20:42 DC Kopā būt
Madonas seniori apmeklē Jēkabpils Dienas centru “Kopā būt”

Septembris bijis rosīgs un aktīvs mēnesis Dienas centra senioriem “Kopā būt”. Līdztekus vairākām diskusijām, kuru laikā satikti Jēkabpils pilsētas politiķi un pašvaldības kapitālsabiedrību vadītāji, par vienu no spilgtākajiem notikumiem Dienas centra dalībnieki atzina Madonas senioru apciemojumu 23.septembrī.

Madonieši ieradās ar veselu autobusu. Kā ciemakukuli atveda pašu veidotu teātra izrādi, dziesmas akordeona pavadījumā, kliņģeri, dāvanas un lielu interesi par Jēkabpili.

Dienas centra telpās dzied, dejo un spēlē teātri

Jēkabpilieši ar madoniešiem senioru gados tiekas ne pirmo reizi – pirms gada Jēkabpils seniori ciemojās Madonā. Tagad tiekas atkal, uzņemot madoniešus Jēkabpils Dienas centra “Kopā būt” telpās Brīvības ielā 45, 3.stāva lielākajā telpā.

Pašiem saspiežoties, ciemiņi tika uzņemti godam. Senioru dziesmas un sarunas uz pāris stundām pieskandināja visu Brīvības 45 ielas ēku. Madonieši slaveni ar pašu veidotu humoristisku teātra izrādi. Arī mūsu seniori nepalika parādā – demonstrēja apgūtās dejas, kopā dziedāja, apmainījās asprātībām.

Galdā bija divi kliņģeri – jēkabpiliešu gādāts un ciemiņu vestais. Dāvanā – rudens veltes, kas konservētas ziemai.

Pēc sarunām jēkabpilieši veda rādīt savu pilsētu. Šoreiz bijām izvēlējušies ciemiņiem palepoties ar Daugavas promenādi un atjaunoto Krustpils pili.

Uz dambja soliņiem sagaida cittautību biedrību pārstāvji

Dienas centra vadītāja p.i.L.Upīte, plānojot pasākumu, bija uzrunājusi Jēkabpils mazākumtautību biedrības – baltkrievu biedrību “Spatkanne” un poļu biedrību “Javir”, lai viņi palīdzētu raksturot mūsu Jēkabpili kā daudznacionālu. Šai nolūkā pie katra no attiecīgo valstu sadraudzības pilsētu soliņiem Daugavas dambja promenādē sagaidīja biedrību pārstāvji tautastērpos. Baltkrievi pat bija sagādājuši pārsteigumu – tradicionālos baltkrievu draņikus, ar kuriem cienāja viesus.

Viesi ar interesi klausījās stāstījumos par poļu un baltkrievu tradīciju kopšanu, biedrību darbību, aplūkoja izveidotos soliņus. Patika arī dambja promenāde.

Iepriecina Pils ekspozīcija

Izstaigājušies un tikušies ar cittautu pārstāvjiem, ciemiņi devās uz atjaunoto Krustpils pili. Tie, kuri agrāk te bijuši, novērtēja pēdējā laika pozitīvās pārmaiņas. Īpaši ciemiņiem patika atjaunotais pils dārzs ar strūklaku un pati pils ekspozīcija.

Arī vairumam Dienas centra “Kopā būt” dalībniekiem pils ekspozīcija bija jaunums, kas patīkami pārsteidza. Bet vissiltāk bija apzināties, ka Jēkabpils iedzīvotājiem ir, ko parādīt un ar ko palepoties.

Sadraudzība turpināsies

Bagātā diena, emocijas un atkalsatikšanās visas dienas garumā seniorus tiešām priecēja. Lutināja arī laiks – dažubrīd bija pat karsts. Tas ļāva Jēkabpils pilsētu parādīt skaistu, atbilstošu sauklim, ka pilsēta mainās.

Seniori apmainījās pieredzēm – kā katrā no pilsētām pašvaldība atbalsta iedzīvotājus gados, kā palīdz organizēt viņu brīvo laiku. Tika pārcilāti arī citi interesējoši jautājumi.

Abu pilsētu senioru sadraudzība turpināsies. Protams, to, visdrīzāk, iespaidos Covid laiks, distancēšanās un citi ierobežojumi. Cerot uz labu notikumu virzību un sekojot tradīcijām, jau pamazām tiek plānots Madonas apmeklējums nākamajā gadā.

Dienas centra “Kopā būt” senioriem var pievienoties jebkurš jēkabpilietis pensijas vecumā. Ar ārsta izrakstītu apliecinājumu, ka veselība nav šķērslis piedalīties sabiedriskos pasākumos, jāvēršas Jēkabpils Sociālajā dienestā 4.stāvā. Vairāk informācijas var iegūt arī Dienas centrā Brīvības 45, 2.stāva 202. vai 203.kabinetos jebkurā darba dienā vai jautāt reģistratorei 1.stāvā. Vairāk informācijas www.vidusdaugavasnvo.lv sadaļā DC KOPĀ BŪT.
 

Agita Pleiko
Biedrības “Vidusdaugavas NVO centrs” valdes priekšsēdētāja

Madonas seniori apmeklē Jēkabpils Dienas centru “Kopā būt”