Pieredzes apmaiņas brauciens uz Ikšķiles un Kuldīgas senioru skolām

Madara Borisova 18.Jūlijs, 2023, 10:35 DC Kopā būt
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Ikšķiles un Kuldīgas senioru skolām

Dienas centra “Kopā būt”, jūnija nogalē devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Ikšķili un Kuldīgu, lai dalītos pieredzē par novada senioru interešu aizstāvības iespējām un sadarbību ar sava novada pašvaldību. Darba kārtībā arī senioru skolas un pensionāru biedrību pieredze, pašvaldību iespējas savus seniorus atbalstīt. Paldies Ikšķiles Senioru skolai un pensionāru biedrībai “Saulgrieži”, Kuldīgas senioru skolai un pensionāru biedrībai “Rumbiņa”, kā arī Saeimas deputātei Ingai Bērziņai (bijušai Kuldīgas domes priekšsēdētājai) par viesmīlību un pieredzes apmaiņu! Paldies arī Valdim Villerušam (latviešu grafiķis, mākslas zinātnieks un pedagogs) par ieskatu Ikšķiles vēsturē un braucienam pa ievērojamākajām pilsētas vietām!

Jēkabpils novada pieredze līdzīga kā citām pašvaldībām

Seniori ir ļoti dažādi, katram sava pieredze un vēlme darboties. Uzklausot abu pilsētu senioru pieredzi, iedvesmojamies un saskatām līdzības ar mūsu Dienas centra “Kopā būt” aktivitātēm. Arī Ikšķiles un Kuldīgas senioru skolas tika veidotas ar mērķi pirmspensijas un pensijas vecuma novada iedzīvotājus iesaistīt savas dzīves kvalitātes uzlabošanā un saglabāšanā, mazināt sociālo atstumtību, iesaistot seniorus dažādos pasākumos. Senioru skolas mērķis ir pašu iniciatīva saglabāt dzīves kvalitāti – rūpējoties par katra fizisko, garīgo, emocionālo veselību un palīdzot pieņemt savu dzīves posmu. Novecošana ir dabīgs dzīves posms, kas nes līdzi dzīves izmaiņas un spēju samazināšanos, bet senioru skolā, biedrībā vai Dienas centrā ir iespējams līdzdarboties, lai dzīves kvalitāte saglabātos.

Ikšķiles seniori prot novecot aizrautīgi

Pensionāru biedrības “Saulgrieži” vadītāja Līvija Zeiberte informē, ka Ikšķiles pensionāru biedrībā ir reģistrējušies ~150 senioru un no tiem aktīvākie ~40. Īsteno projektus, aktivitātes jauniem iespaidiem un pieredzes apmaiņu ekskursijas, dzied un dejo, rīko teātru izrādes, rokdarbu darbnīcas. Gan Ikšķile, gan Kurzemes senioru skolas nākotnē plāno apgūt Erasmus+ programmas pieaugušajiem – datorprasmes un angļu valodas apmācības.

Kuldīgas senioru vidū mazāk drūmo un pesimistu

Kāpēc senioriem jāmācās? Ar šādu jautājumu mūs sagaidīja Kuldīgas seniori. Kuldīgas senioru skolas vadītāja Ruta Orlova uzsver, ka mācīšanās senioru gados ir ieguvums gan viņiem pašiem, gan sabiedrībai. Senioru skolā īsteno lekcijas, rokdarbu un radošās aktivitātes, fiziskās aktivitātes. Galvenie mērķi – demonstrēt aktīvu un veselīgu vecumdienu piemērus, uzlabot senioru pašsajūtu un stiprināt sociālo kontaktu tīklu, mazinot sociālās izolētības riskus. Arī sabiedrībai labums no senioru skolas – vecāka gadagājuma iedzīvotāju aktīvāka līdzdalība un augstāka kompetence, eidžisma (vecāku cilvēku diskriminācija) mazināšana, sabiedrības saliedēšanās un mazāk drūmu pesimistisku cilvēku. Kuldīgas senioru skola darbojas jau četrus gadus. Ruta Orlova teic, ka uz pirmo tikšanos ieradās 120 senioru un šobrīd jau reģistrējušies ~250 senioru! Anketējot interesentus, rodas sapratne par viņu vēlmēm, kas arī ir pamata sadarbība ar senioriem – bibliotēkā atrodas kaste jautājumiem un ierosinājumiem. Šobrīd īsteno projektu “Vecums nav šķērslis” – seniori mācās gan klātienē, gan Zoom platformā. Projektiem noslēdzoties, savas profesijas seniori brīvprātīgi turpina īstenot peldēšanu, vingrošanu un nūjošanu bez maksas, bet ar pašvaldības atbalstu piešķirtās telpas joprojām var izmantot bez maksas. Seniori ir sadalījušies grupās – kā iegūt un nodod viens otram informāciju: ir whatsapp grupa un sazvanāmie seniori, tiek radināti izmantot mājaslapu, ir mēneša plāns digitāli un klātienē.

Top Senioru dome Jēkabpils novadā, valstī – Senioru Saeima

Saeimas deputāte Inga Bērziņa informē par jaunu iniciatīvu “Seniora Saeima”, ko oktobrī organizēs Pensionāru federācija. I. Bērziņa iedrošina, ka pensionāru konsultatīvā padome pašvaldībā (kas Kuldīgā jau ir 7 gadi) ir labs lobijs, un ja arī nav virzības, savāktie paraksti problēmai pievērš uzmanību. Viss esot atkarīgs no pašu cilvēku iniciatīvas, savukārt par pašvaldībām jāatceras, ka tās var atbalstīt pēc savām iespējām. Jēkabpils novada seniori un DC vadītāja Ligita Upīte dalījās ar Jēkabpils novada pieredzi, lai izprastu – kā labāk iesaistīties un piedāvāt risinājumus pašvaldībai. Šobrīd Jēkabpils novadā vēlas izveidot Senioru domi – I. Bērziņa atbalsta šādu iniciatīvu, jo konsultatīvās padomes pastāv, lai veicinātu un turpinātu nodrošināt sabiedrības līdzdalību. Pieredzes apmaiņas braucienā apmeklētās pilsētas un sastaptie cilvēki – iedvesmoja un iepriecināja! Paldies Jēkabpils novada pašvaldībai par līdzfinansējuma piešķiršanu pasākuma realizēšanai!

Monta Lipša, biedrības “Vidusdaugavas NVO centrs” brīvprātīgā

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Ikšķiles un Kuldīgas senioru skolām