Aicina iesniegt priekšlikumus par jauno kārtību, kādā Jēkabpils novada pašvaldība sniegs atbalstu biedrībām un nodibinājumiem

Vidusdaugavas NVO Centrs 12.Oktobris, 2021, 20:45 Jaunumi
Aicina iesniegt priekšlikumus par jauno kārtību, kādā Jēkabpils novada pašvaldība sniegs atbalstu biedrībām un nodibinājumiem

7. oktobrī Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komiteja skatīja jauno kārtību, kādā Jēkabpils novada pašvaldība piešķirs finansējumu biedrībām un nodibinājumiem, kā nevalstiskās organizācijas varēs iesniegt pieteikumus pašvaldībai projektu līdzfinansēšanai un projektus pašvaldības konkursam. 

Ar šīs kārtības apstiprināšanu domē spēku zaudēs līdzšinējie bijušo novadu un pilsētas domju noteikumi, kas attiecas uz atbalstu biedrībām un nodibinājumiem.

Lūdzam biedrības un nodibinājumus izteikt viedokli par jauno kārtību, iesūtot priekšlikumus līdz 20. oktobrim uz e-pastu san@jekabpils.lv , konkrēti norādot, kurā nolikumā, kuros punktos, kādi labojumi veicami.

Pielikumā komitejā skatītie lēmumprojekti:

Autors: Sabiedrisko attiecību nodaļa