Atskats uz projektu “Ģimenei draudzīga pašvaldība”

Vidusdaugavas NVO Centrs 3.Novembris, 2021, 20:19 Jaunumi
Atskats uz projektu “Ģimenei draudzīga pašvaldība”

Laika posmā no 01.05.2021. līdz 31.10.2021. Biedrība “Jauniešu klubs “13.pirmdiena”” īstenojusi Sabiedrības integrācijas fonda projektu “Ģimenei draudzīga pašvaldībai”.

Ar projekta palīdzību vēlējāmies dot iespēju ģimenēm būt kopā  drošā vidē, veicināt komunikāciju un mijiedarbību starp ģimenēm, jo jau otro gadu  ģimenes saskaras ar izaicinājumiem - gan nodarbinātībā, gan sakarā ar attālināto mācību procesu, kas  rada spriedzi ģimenēs.

Projekta mērķis bija organizējot neformālās izglītības metodēs balstītas aktivitātes bērniem un ģimenēm, godināt ģimeniskas vērtības un paaugstināt sabiedrības līdzdalību.      

Projekta tiešā mērķa grupa bija Jēkabpilī un tuvējos novados dzīvojošās ģimenes.

Projekta galvenās aktivitātes bija:

1. Diennakts nometne 13-16 gadus veciem pusaudžiem “Sēlijas amatnieki”, kas norisinājās Gārsenes pilī no 02.-06.08.2021.

5 dienu diennakts nometne, ar mērķi, izzināt senlatviešu amatus, godināt tradīcijas. Jauniešu fiziskās un garīgās veselības stiprināšana.

2. Pasākumu cikls ģimenisku vērtību godināšanai - “’Ģimenes labo darbu vizītkarte!”

Katru projekta mēnesi ģimenēm piedāvājām iesaistīties kādā aktivitātē, lai veicinātu ģimeņu tradīciju izkopšanu, kopā būšanu un sadarbību ar citām ģimenēm.

20.06.2021. saulgriežu pasākums “IEGRIEZT  SAULĪTI”, Pils rajons, Jēkabpils

21.07.2021. sportiska aktivitāte ģimenēm “SLAPJIE PLUDMALES STARTI”, Jēkabpils Mežaparks

13.08.2021. aktivitāte “GLEZNAINS IZBRAUCIENS AR LAIVĀM UN  SUP DĒĻIEM”, Zvejnieklīcis, Salas pagasts, Jēkabpils novads

01.10.2021. rudens talka “LABO DARBU DIENA”, Jēkabpils Mežaparks

29.10.2021. ģimeņu godināšanas pasākums “JĒKABPILIEŠU SPIETS”, Jēkabpils (zoom vietnē)

Paldies ikvienai ģimenei par dalību projekta aktivitātēs, jauniešiem par foršo nometni un projekta brīvprātīgajiem par atsaucību un motivāciju piedalīties aktivitāšu organizēšanā un atbalstīšanā. Paldies!

Projektu "Draudzīga ģimene pašvaldībai", līguma Nr.2021.LV/ĢDP/058/19 finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 

Projekta vadītāja Lilija Upīte
Projekta koordinatore Elīna Ziediņa