Ceļa karte veiksmīgas sadarbības veidošanai

Madara Borisova 6.Septembris, 2023, 11:24 Jaunumi
Ceļa karte veiksmīgas sadarbības veidošanai

Mūsdienu sociālo izaicinājumu risinājumiem ir jābūt ilgtspējīgiem, reālistiskiem, kā arī izstrādātiem kopīgi sadarbojoties dažādām iesaistītajām pusēm. “Ceļa karte veiksmīgas sadarbības veidošanai starp pašvaldībām un kopienas organizācijām” ir radīta ar mērķi sniegt ieteikumus un rīcības plānu pārbaudes saraksta veidā, ko jebkura organizācija, pašvaldība vai cita ieinteresētā puse var, pielāgojot savām vajadzībām, izmantot ikdienā, lai veidotu efektīvas sadarbības.
Šī materiāla galvenais nolūks ir sniegt atbalsta instrumentus un dokumentu paraugus, kas izmantojami organizācijas ikdienas darbā, un veicināt veiksmīgu sadarbību. Izveidotie materiāli sastāv no ceļa kartes vadlīnijām, kas kalpo kā lietošanas instrukcija, un divām ceļa kartes veidlapām, kas veidotas kā pārbaudes saraksti. Partnerības ceļa kartes veidlapas ir iedalītas trīs daļās:

  1. solis: sagatavošanās un analīzes process
  2. solis: kam seko kontaktu veidošana ar partneriem
  3. solis: sadarbības izveidošana un novērtēšanas pasākumi.

Katrā ceļa kartes veidlapas solī ir iekļauti galvenie pieturas punkti, kas nosaka procesa virzību.

Ceļa karte pašvaldībām un kopienas organizācijām, kā arī vadlīnijas ceļa kartes aizpildīšanai var atrast un lejuplādēt ŠEIT.