Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība organizē NVO fonda projekta ietvaros semināru CF pacientu vecākiem.

Vidusdaugavas NVO Centrs 14.Augusts, 2020, 21:02 Jaunumi
Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība organizē NVO fonda projekta ietvaros semināru CF pacientu vecākiem.

Šogad 15. augustā, Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības juridiskā adresē Kaļķu ielā 1, Viesītē, Viesītes novadā, notiks Sabiedrības integrācijas fonda NVO konkursa projekta „Par stabilāku rītdienu” divu dienu izglītojošais seminārs CF pacientu vecākiem un biedrības biedriem ar CF pacientu ārstu un citu pārstāvju dalību.
Seminārā plānota biedrības biedru un interesentu izglītošana, informācijas apmaiņa par CF pacientu  interešu aizstāvību  valsts un Eiropas mērogā un, ar to veikto darbu un rezultātiem. Tiks pievērsta uzmanība CF slimnieku tiesību aizstāvēšanas iespējām, likumu pārzināšanai un komunikācijas veidošanai.

Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība ir zināma gan valsts, gan Eiropas mērogā un tai ir astoņu gadu pieredze starptautisko konferenču un semināru organizēšanā, kuras tika īstenotas Rīgā vai tuvākās  Rīgas teritorijās. Bet šogad biedrībai ir ļoti nozīmīgs pasākums,  jo pirmo reizi vecāki no visas Latvijas, kuriem  ir bērni ar CF diagnozi, brauc uz Viesīti.

Šī nozīmīgā pasākuma laikā Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības valde,  kopā ar CF pacientu vecākiem, CF vadošiem ārstiem,  pēc paredzētas programmas  plk. 13.00 svinīgi atklās Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības plāksni.

 

Pasākumu finansiāli atbalsta sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.