Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība realizē NVO fonda projektu

Vidusdaugavas NVO Centrs 9.Jūnijs, 2020, 16:32 Jaunumi
Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība realizē NVO fonda projektu

Šogad Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība piedalījās Sabiedrības integrācijas fonda rīkotajā NVO fonda konkursā, kurā guva atbalstu pieteiktajam projektam „Par stabilāku rītdienu”.

Pateicoties projektam ir iespēja veicināt uzticēšanos nevalstiskajam sekotoram un tā darbības popularizēšanai, sadarbībai ar publisko sektoru. Veicināt sabiedrības līdzdalību rīcībpolitikas veidošanā un lēmumu pieņemšanas procesos, veikt interešu aizstāvību, kā arī NVO savstarpējo sadarbību reģionu, Latvijas , Eiropas savienības  un pasaules  līmenī.

Projekts vērsts divos virzienos:

  • nodrošināt līdzšinējās biedrības darbības turpināšanu medicīnisko, juridisko u.c. izglītības jautājumu risināšanā ;
  • sekmēt mūsdienīga sadarbības mehānisma attīstīšanu, mudinot biedrības biedrus piedalīties aktivitātēs kopā ar līdzīgām organizācijām un iegūt prasmes aizstāvēt savas pilsoniskās tiesības.

Projekta aktivitātes notiks Rīgā un Viesītes novadā, to laikā plānots organizēt saviem un citu NVO sadarbības partneru biedriem 2 seminārus, iesaistot dažādu organizāciju un profesiju pārstāvjus; piedalīties dažādās 8 valsts iestāžu organizētās sabiedriskās apspriešanās, komisijās un citās sanāksmēs; nodrošināt 40 konsultācijas, iesniegt 3 ierosinājumus.

Projekta nosaukums       „Par stabilāku rītdienu”
Līguma Nr.:                           Nr. 2020.LV/NVOF/MIC/052/27
Īstenošanas laiks:                01.01.2020. – 31.10.2020.
Finansējums:                        7000,00 EUR
Mērķa grupa:                        25 LCFB biedri, 30 sabiedrības pārstāvji, 8 Eiropas,
                                                Latvijas valsts un pašvaldības iestādes/institūcijas.
Projekta vadītāja:                 Alla Beļinska 29161629

 

Pasākumu finansiāli atbalsta sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.