NVO pārstāvji var pieteikties praktiskām apmācībām

Vidusdaugavas NVO Centrs 3.Septembris, 2022, 21:34 JaunumiProjekti
NVO pārstāvji var pieteikties praktiskām apmācībām

“Vidusdaugavas NVO centrs” ir uzsācis sava otrā kapacitātes stiprināšanas projekta realizēšanu, ko atbalsta Aktīvo Iedzīvotāju fonds. Šoreiz uzmanību veltām NVO darbības mūsdienīgošanai un digitālo rīku pielietošanas iespēju popularizēšanai, lai kvalitatīvāk organizētu ikdienas darbu.

Ar šādu mērķi jau 2022.gada augustā uzsāktas apmācības nelielās (līdz 5 cilvēku) grupās, izglītojot par google diska iespējām un to izmantošanu ikdienā. Apmācības veic biedrības biedrs, individuālais uzņēmējs un praktiķis Jānis Ozols. Apmācības tiek organizētas Brīvības ielā 45, Jēkabpilī, 2.stāvā, bet, ja 5 cilvēku apmācību grupa organizējas citviet, nodrošinām arī izbraukumus. Apmācībām jāpiesakās, zvanot projekta aktivitāšu koordinatorei 29868816 vai aizpildot digitālo pieteikuma anketu šeit: https://saite.lv/Gai .

Apmācības notiek 4 stundas, kas organizētas kā divas tikšanās reizes. Pabeidzot google diska iespēju iepazīšanās kursu, katram grupas dalībniekam turpmāk tiek nodrošināts konsultatīvs praktiskais atbalsts līdz 1 mēnesim vai, pēc nepieciešamības, iespējams vienoties par tā pagarinājumu līdz novembra beigām. Kopā google diska lietošanā plānots apmācīt 40 NVO darbiniekus un/vai dalībniekus.  

Šī projekta aktivitāte nepieciešama, jo līdzšinējais darbs pie ilgtermiņa stratēģijas iepriekšējā projektā "Vidusdaugavas NVO centra darbības stiprināšana" ir uzskatāmi atklājis, ka NVO darba vadības organizēšanā tikpat kā nemaz netiek izmantotas digitālās iespējas un rīki. Tas apgrūtina biedru saziņu un informētību, tam patērējot neadekvāti daudz laika, ietekmē procesu vadības kvalitāti un padziļina digitālo plaisu starp dažādām NVO paaudzēm. Tā kā tikai zināšanu teorētiska apgūšana bieži nedod gaidītos rezultātus, tad papildus paredzēts nodrošināt konsultatīvu prakses atbalstu vismaz pirmajā jauno zināšanu pielietošanas laikā.

 

Madara Borisova
Projekta aktivitāšu koordinatore

Projektu “”Vidusdaugavas NVO centrs” digitālo spēju attīstīšana”  finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds".