Sabiedriskā apspriešana par plānu Covid-19 seku mazināšanai

Vidusdaugavas NVO Centrs 1.Marts, 2021, 20:55 Jaunumi
Sabiedriskā apspriešana par plānu Covid-19 seku mazināšanai

Lai novērstu koronavīrusa pandēmijas radīto kaitējumu ekonomikai un sociālajai jomai, stimulētu Eiropas atgūšanos, kā arī aizsargātu un radītu darbavietas, Eiropas Komisija (EK) 2020.gada 28.maijā ierosināja ieviest vērienīgu Eiropas atveseļošanas plānu. Būtiska daļa no plāna finansējuma tiks novirzīti Atveseļošanas un noturības mehānismam (Recovery and Resilience Facility, turpmāk ANM) – jaunai EK centralizēti pārvaldītai budžeta programmai. Mehānisma mērķis – atbalstīt reformas un investīcijas, īpaši, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi.

Līdz 9.martam ikvienam interesentam ir iespēja, iepazīstoties ar sagatavoto Latvijas ANM plāna projektu, izteikt savu viedokli un komentārus, piedaloties sabiedriskajā apspriešanā, plāns pieejams šeit:  https://saite.lv/4mNKK

Komentārus un priekšlikumus par ANM plāna projektu un tā pielikumiem var iesniegt elektroniski līdz 2021.gada 9.martam, sūtot tos uz e-pasta adresi: rrf@fm.gov.lv .

Svaukārt Latvijas Pilsoniskā alianse, kas ir NVO un aktīvu pilsoņu tīklojums, lai apzinātu nevalstisko organizāciju viedokļus, ir izveidojusi aptauju, tā piejama:

 https://saite.lv/8LQZm vai kopē QR kodu