Zemgales NVO forums iedvesmo un mobilizē

Vidusdaugavas NVO Centrs 20.Augusts, 2020, 22:48 Jaunumi
Zemgales NVO forums iedvesmo un mobilizē

“Paskatīties pašiem savās acīs!” ir visprecīzākais Zemgales 2020.gada NVO foruma kopsavilkums. Forums norisinājās Jelgavas novada Brankās, biedrības “Tuvu” telpās 13. un 14.augustā. Pasākumu organizēja biedrība “Zemgales NVO centrs” – pastāvīgs un atsaucīgs biedrības “Vidusdaugavas NVO centrs” sadarbības partneris.

NVO un komunikācija 21.gadsimtā

Tiekoties aptuveni 50 aktīviem nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un iedzīvotājiem, divās dienās mācījāmies, uzzinājām vairāk par NVO mūsdienīgo vidi Latvijā un citur pasaulē, par sadarbību un par sevi. Latvijas Pilsoniskās alianses padomes priekšsēdētājas un biedrības “LAPAS” (Latvijas Platforma attīstības sadarbībai) direktores Ineses Vaivares prezentācijā aizdomājāmies – kādi mēs, kā nevalstisko organizāciju dalībnieki, esam te, Latvijā, kā protam/neprotam pieņemt jaunos izaicinājumus, cik gribam/negribam izglītoties un sekot jaunām tendencēm?

“Komunikācija ir viens no svarīgākajiem 21.gadsimta instrumentiem!” apgalvoja foruma pirmais runātājs režisors un “Runas skolas” vadītājs Viesturs Meikšāns. Tālāko viņa un nākamā runātāja – publiskās runas trenera Oskara Priedes – teikto foruma dalībnieki uztvēra kā noderīgu ekspreskursu savu komunikācijas spēju uzlabošanai. Un, izrādās, tas ir gan pielietojami, gan interesanti! Daži padomi foruma dalībnieku uzstāšanās laikā tika ņemti vērā uzreiz foruma tālākajā gaitā.

NVO un valsts/pašvaldības sadarbības pieredze

Kultūras ministrijas pārstāves runāja par Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības 2021.-2027.gadiem pamatnostādņu Rīcības plāna izstrādāšanu un citām aktualitātēm, kas NVO skar šobrīd un ietekmēs vistuvākajā laikā. Kā jauno pamatnostādņu galveno atšķirību Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktore Jeļena Šaicāne raksturoja: “Nesadalām sabiedrību atsevišķās grupās, bet runājam par kopējām vērtībām, kas varētu vienot, ne šķelt!”

Sekojošā paneļdiskusija ar biedrības “Tuvu” vadītāju Lāsmu Cimmermani, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieces Ritas Vectirānes un Zemgales NVO centra vadītāja Ulda Dūmiņa piedalīšanos bija saruna par NVO šībrīža situāciju un pieredzi Zemgalē. Īpaši uzrunāja Jelgavas pozitīvās attīstības pieredze sadarbības ar NVO veidošanā, kā arī biedrības “Tuvu” uzdrošināšanās savu sapņu realizēšanā.

Dzelteni saulains sadarbības vakars

Vakars noslēdzās ar dzeltenā tērptu foruma dalībnieku sadarbības vakaru, nerimstošām domu apmaiņām un pieredzes aktivitātēm kafejnīcā “5 masti” pie Ozolnieku veikparka līdz vēlai tumsai. Uz kafejnīcas jumta dalībnieku saliedēšanas pasākumus organizēja Jelgavas Studentu teātra dalībnieki. Pēc vēlīnās pastaigas pa Ozolniekiem mēs, “Vidusdaugavas NVO centra” 15 pārstāvji, nakšņojām Ozolnieku sporta skolas dienesta viesnīcā.

Īpašais 2020.gada NVO forums

Otrā foruma diena iesākās ar jauno NVO līderu performancēm, kas jāuzteic par izdomu un uzdrošināšanos. Sekojošais Ineses Vaivares kā #vieglipalīdzēt/#paliecmājās brīvprātīgo kustības komandas vadītājas aicinājums uz sarunu par to – kādas ir Latvijas NVO – raisīja vairākas pārdomas, dažu piekrītošus galvas mājienus un dažu neizpratni. Jo saruna bija tieša, nevairoties no pieredzes stāstiem un drosmes definēt savus uzskatus un stāju.

Otrās dienas galvenā aktivitāte bija Ideotons – tā laikā tika slīpētas dalībnieku sadarbības spējas un komandas darba prasmes.

“Tā ēd Zemgalē!”, “Tā ēd aktīvisti!”, atspirdzinājumi ar tējas/kafijas pauzēm – tie bija ne tikai dalībnieku ķermeņa spēju stiprināšana, bet iepazīšanās, neformālas sarunas, domapmaiņas un tiešām, tiešām garšīgas maltītes.

2020.gada forums vienmēr būs īpašs. Jo daudzi neaizbrauca Covid-19 krīzes dēļ, nepārtraukti ievērojām dažādus distancēšanās ieteikumus, dezinficējām rokas un apmainījāmies pieredzēm par NVO darbību šādos apstākļos. Krīze “parādīja NVO īstumu” – kā formulēja I.Vaivare, un tam jāpiekrīt.

NVO dzīve turpinās, diskutējot un domājot par savstarpējās sadarbības kvalitāti, profesionalitātes latiņas augstu turēšanu un spēju vienot, ne šķelt, sabiedrību arī pašvaldībās. Tam vienmēr vajadzīgi divi – valsts un nevalstisko dalībnieku pusē – jo sadarbība ir ilgtermiņa dialogs, kurā dalībnieki viens otrā ieklausās, viens otru ciena un kopā sasniedz tos mērķus, par kuriem vienojušies!

Agita Pleiko
Zemgales NVO foruma dalībniece
Biedrības “Vidusdaugavas NVO centrs” vadītāja

Zemgales NVO forums iedvesmo un mobilizē