Aicina uz fokusgrupas tikšanos Jēkabpils novada pašvaldības dažādu jomu speciālistus

Madara Borisova 5.Aprīlis, 2023, 09:58 LEADER jaunumi
Aicina uz fokusgrupas tikšanos Jēkabpils novada pašvaldības dažādu jomu speciālistus

Sākot no šī gada marta  biedrība “Vidusdaugavas NVO centrs”, kas apstiprināta kā nākamā plānošanas perioda LEADER ieviesēja Jēkabpils novada teritorijā. Kopš marta sākuma visā Jēkabpils novada terirotijā, iedzīvotāji un biedrības tiek aicināti uz viedokļu, vajadzību un vēlmju izteikšanu nākamā perioda Sabiedrības virzītai vietējās attīstības stratēģijas izveidošanai.
5.aprīlī plkst.10:00 Attīstības pārvaldes telpās Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī (2.stāva zālē) 
šādā fokusgrupā esam aicināti tikties un diskutēt ar novada pašvaldības dažādu jomu speciālistiem, vadītājiem, ekspertiem un administrāciju. Īpaši aicināti pašvaldības vadības pārstāvji, pagastu pārvaldnieki jeb viņu deleģētos pārstāvji un Attīstības pārvaldes speciālistus - jo tieši Jūsu viedoklis šobrīd ir svarīgs, lai Sabiedrības virzīta vietējās attīstības (jeb SVVA) stratēģija tiktu izveidota novadam visatbilstošākajā versijā! 

Fokusgrupas diskusiju vadīs pilsoniskās līdzdalības eksperts, Latvijas Lauku foruma padomes loceklis, PREPARE network prezidents Āris Adlers. 

Joprojām ir aktīva anketa, ko var aizpildīt attālināti un savas domas, vēlmes, vajadzības un ieteikumus atzīmēt šeit.