Fokusgrupās apzina Jēkabpils novada lauku teritoriju attīstības virzienus

Ieva Lapina 28.Marts, 2023, 10:57 LEADER jaunumi
Fokusgrupās apzina Jēkabpils novada lauku teritoriju attīstības virzienus

 

Sākot no šī gada marta  biedrība “Vidusdaugavas NVO centrs”, kas apstiprināta kā nākamā plānošanas perioda LEADER ieviesēja Jēkabpils novada teritorijā, aicina iedzīvotājus un biedrības uz viedokļu, vajadzību un vēlmju izteikšanu nākamā perioda Sabiedrības virzītai vietējās attīstības stratēģijas izveidošanai.

Norisinājušās jau sešas fokusgrupas, diskusiju laikā apzinot dažādu Jēkabpils novada lauku teritoriju pozitīvās iestrādnes un risināmās problēmas, kā arī diskutēts par potenciāliem attīstības virzieniem un jau reālām darbībām novada lauku iedzīvotāju dzīves uzlabošanai.

Jēkabpils novads ir unikāls ar to, ka Daugavas upes vienā krastā spilgti iezīmējas Sēlijas identitāte, savukārt otrā krastā – Krustpils. Novada iedzīvotāji diskusijās teic: "Labajā krastā ir Sēlija, bet mūsu pusē nav tikai Jēkabpils novads, bet arī Krustpils teritorija. Mēs esam lepni krustpilieši un to arī vēlamies izcelt un saglabāt." Līdzīgs noskaņojums valda arī Sēlijas teritorijās.

Uzklausot vietējo iedzīvotāju viedokļus, vēlmes, idejas un vajadzības, ir skaidrs, ka vietējie īpaši lepojas ar blakus plūstošo Daugavu, ko uzsver arī kā lielu vērtību un tūrisma piesaistes veidu. Praktiski visā  Jēkabpils novadā svarīgi šķiet novadpētniecības dārgumu saglabāšana, lai tādā veidā saglabātu šīs vietas unikalitāti un vēsturiskās liecības, stiprinātu vietas identitāti.

Sarunu laikā apzināmies, ka novadu mēs veidojam kopā, tāpēc prieks, ka labvēlīga atvērtība un idejas caurstrāvoja visas jau notikušās fokusgrupas. Turpinām diskutēt un ierosināt vēl citviet Jēkabpils novadā – 4.aprīlī plkst.15:00 Salā tiekamies Tautas nama 2.stāva mazajā zālītē, bet jau 5.aprīlī – fokusgrupā ar Jēkabpils novada administrāciju un speciālistiem.

Savu viedokli iespējams izteikt arī aizpildot anketu šeit. Šo anketu lūdzam aizpildīt un iesniegt, lai biedrības jaunā perioda sabiedrības virzītas vietējā attīstības stratēģijā iekļautu visu teritorijai būtisko – tas palīdzēs sagatavot jaunā perioda stratēģiju iespējami atbilstoši vietējo iedzīvotāju vajadzībām! Anketas aizpildīšanas laiks: aptuveni 15 - 20 minūtes.

Ieva Lapiņa

Sabiedrisko attiecību speciāliste