SVVA stratēģijas izstrādes fokusgrupas tikšanās Variešos

Madara Borisova 24.Marts, 2023, 12:51 LEADER jaunumi
SVVA stratēģijas izstrādes fokusgrupas tikšanās Variešos

Varieši, Ungurmuiža, Antūži, Medņi-aktīvas iedzīvotāju izveidotas biedrības, savas dzīvesvietas nozīmīguma nesēji.

Tāpat kā citur Jēkabpils novadā, svarīgi šķiet novadpētniecības dārgumu saglabāšana - kas ir vietas identitātes apliecinājumi.

Uzņēmējdarbības atbalsta LEADER jaunumi tika uztverti ar interesi.

Prast paskatīties tālāk un plašāk pēc jaunu sabiedriskā labuma projektu idejām - labprāt!

Atvērtība un idejas caurstrāvoja šodienas fokusgrupu. Dalīšanās ar vietas dārgumiem - mums ir naktsvijoles, dižkoki un īpašās sēņu vietas!

Aizejot durvis ver jauniete, saku: “Mēteļa mala mazliet ar dubļiem…”

Ašs smaids un mazliet ar lepnumu: “Es dzīvoju laukos, gadās!”

Jēkabpils novada Krustpils puse, lai lietišķa un sirsnīgi inovatīva sadarbība turpmākajos piecos gados!

Uz nākamo fokusgrupas tikšanos aicinām Salā, 4. aprīlī, plkst 15.00

Vari izteikt arī viedokli, aizpildot anketu.