Tiek izvērtētas vietējo rīcības grupu (VRG) sagatavotās stratēģijas

Madara Borisova 24.Augusts, 2023, 19:38 LEADER jaunumi
Tiek izvērtētas vietējo rīcības grupu (VRG) sagatavotās stratēģijas

Aizvien aktuālāks kļūst jautājums par LEADER programmas nākamā perioda 2023. – 2027. gadiem finansējuma uzsākšanu. Patiess prieks, ka aktīvie lauku iedzīvotāji “tur roku uz pulsa”, seko aktualitātēm, interesējas par iespējām un vēlas uzzināt vairāk par jauno Jēkabpils novada Sabiedrības virzītas vietējās attīstības jeb SVVA stratēģiju. Biedrība “Vidusdaugavas NVO centrs” arī turpmāk sniegs atbildes uz visiem radušamies jautājumiem, rakstiet mums e pastā: vidusdaugavasnvo@inbox.lv vai zvaniet 29449622!


Informējam, ka šobrīd līdzās citām VRG sagatavotajām stratēģijām izvērtēšanu gaida arī LAP “Vidusdaugava” sagatavotā SVVA stratēģija – to plānots prezentēt laikposmā aptuveni līdz novembra vidum.
Tāpat interesentiem būtu vērts iepazīties ar 21. augustā publicēto Valsts kontroles revīziju “Kā Latvijā tiek pārvaldīta un īstenota LEADER un sabiedrības virzīta vietējā attīstība?” – kas ir izvērtējums par iepriekšējo LEADER periodu un ieteikumi nākamajam.

 

Dokumetni (revīzija, ieteikumi rīcībai, infografikas un kartes) pieejami te:

Atgādinām, ka SVVA stratēģiju izstrādāšana notiek visas Latvijas lauku teritorijās, un tas ir pirmais solis nākamajam LEADER periodam 2023.–2027.gadiem.
Lai izdodas labākais no iespējamā!


M.Borisova
Vidusdaugavas NVO centrs
Sabiedrisko attiecību speciāliste