Kauņa, Trešās paaudzes universitātes (U3A) pieredzi iepazīstam pēdējā Lietuvas vizītes dienā

Madara Borisova 13.Maijs, 2024, 10:59 Projekti
Kauņa, Trešās paaudzes universitātes (U3A) pieredzi iepazīstam pēdējā Lietuvas vizītes dienā

Kauņa, Trešās paaudzes universitātes (U3A) pieredzi iepazīstam pēdējā Lietuvas vizītes dienā. Mūs sagaida prodekāns Rimvydas Velykis. Pievienojusies arī Ķēdaiņu Trešās paaudzes universitātes vadītāja Grazina Jedemskiene.

Šeit mūs pārsteidz lielais starptautisko Erasmus+ programmas projektu skaits un pasniedzēju brīvprātīgais darbs nodarbību vadīšanā-kad projektu atalgojums izpaliek.

Cepums lietuviešu kolēģiem par drosmīgu pieeju seniora tēla veidošanā sabiedrībā-tas vairs nav tikai cietējs un lūdzējs, bet joprojām unikāla un spilgta, sevi un apkārtējos cienoša personība ar saviem uzskatiem, dzīves mērķiem un vēlmēm mācīties.

Īsi par Kauņas U3A:

  • 14 fakultātes, katrā no tām ir dekāns un kursa vecākais, dažām fakuktātēm ir ~400studentu
  • ir studentu padome
  • strādā kopš 1999.gada
  • 1373 studenti-seniori, vidèjais vecums 70-80gadi, bet ir arī studenti no 50gadu vecuma
  • starp studentiem 65%ir ar augstāko izglītību
  • ir grupa vājredzīgiem studentiem (16cilvēki)
  • dalības maksa studentuem ir 25eur/gadā par katru fakultāti.

Kauņas universitāte pievienojas tām Lietuvas U3A, kas vēlas panākt stabilu valsts finansējumu. Ir tādas U3A, kuras bagātīgi finansē pašvaldības, bet Kauņas pašvaldība savu U3A šobrīd neatbalsta.

Šajā ēkā ar modernām telpām Kauņas U3A atrodas gadu, līdz tam bija dažādas telpas un risinājumi, bija sarežģītāk. Šobrīd par telpām nekas nav jāmaksā, un U3A par rasto risinājumu ir priecīgi.

Par Dizaina fakultāti mums detalizēti izstāsta tās dekāne Jolanta Velykiene un vairākas studentes. Arī par “Study Cirkle” metodi, ko pielietojuši ļoti sekmīgi arī ārpus projektiem, un tās būtība-mācīties vienam no otra, pasniedzējs ir drīzāk kā koordinators. Īpaši aizrautīgs ir studenta-seniora ārējā tēla meklējumu stāsts!

Labklājības ministrijas organizētais IT prasmju apguves projekts, kas turpinās 4gadus, ir vēl viens īpašais Kauņas U3A stāsts-norisinājies Viļņà un Kauņā, 400 seniori apguvuši no 0 vai pilnveidojuši savas prasmes, iegādāti datori!

Kauņas U3A ir Trešās paaudzes universitāšu tīklà no 2015.gada.

Dodamies mājup.

Secinājumi sekos! Projekts turpinās! 22.maijā tiekamies Rīgas ES mājā uz apmācībām!

Kauņa, Trešās paaudzes universitātes (U3A) pieredzi iepazīstam pēdējā Lietuvas vizītes dienā