Pārņemam labo pieredzi: Portugāle, RUTIS un senioru izglītošanās

Madara Borisova 16.Aprīlis, 2024, 10:53 Projekti
Pārņemam labo pieredzi: Portugāle, RUTIS un senioru izglītošanās

Biedrības “Vidusdaugavas NVO centrs” un četru sadarbības partneru realizētā projekta Trešās paaudzes universitāšu jeb U3A tīkla izveidei Latvijā Portugāles vizītes sadarbības partneris bija starptautiskais Trešās paaudzes jeb U3A tīkla nevalstiskā organizācija RUTIS (tulkojumā no portugāļu valoda “trešās paaudzes sadarbības tīkla apvienība” jeb Association Network of Universities of the Third Age - Associação Rede de Universidades da Terceira Idade in the original Portuguese).
RUTIS pirmsākumi rodami 2005.gadā Portugālē, Almerim pilsētā. RUTIS statuss ir īpašs Portugālē – tā ir privāta sociālās solidaritātes (IPSS) un sabiedrisko pakalpojumu iestāde, kas atbalsta kopienu un seniorus valsts un starptautiskā mērogā.
RUTIS tīkla idejas autori un tīkla aktīvi veidotāji ir Dr.Luis Jacob un Dr.kandidāte Dulce Mota. Gandrīz 10 gadu garumā L.Jacob un D.Mota veica skaidrojošo darbu pašvaldībās, lai veicinātu nacionāli aktīvu Senioru universitāšu izveidi Portugālē, kā arī rastu pašvaldību atbalstu, nodrošinot telpas un dažkārt arī koordinatora darba samaksu.

RUTIS prezidents L.Jacob skaidro darbības uzsākšanu: “Seniori Portugālē ir daudz, telpas nodrošināja pašvaldības, brīvprātīgie skolotāji uzsāka darbu pat ar desmit senioriem – tā sākas Senioru universitāte, kura var izaugt līdz pat 450 studentiem.”

Viņš arī komentē, ka RUTIS izveidošana ir sociālā atbilde Portugāles sabiedrībai, jo galvenais biedrības mērķis ir aktīvas novecošanas veicināšana un senioru universitāšu (nosaukums, ko RUTIS reģistrējis kā preču zīmi Nacionālajā rūpnieciskā īpašuma institūtā) popularizēšana, kas ir “sociālā atbilde, kuras mērķis ir radīt un regulāri veicināt sabiedriskās aktivitātes, kultūras un izglītības aktivitātes, vēlams personām, kas vecākas par 50 gadiem. Izglītības pasākumi ir neformāli, bez sertifikācijas mērķiem un mūžizglītības kontekstā.”
Kopumā pirmās Senioru universitātes Portugālē radās jau 1978.gadā, taču nacionālā tīkla organizācija tika veidota 2005.gadā, apvienojot 20 Senioru universitātes. Pašlaik tīklā darbojas 408 Senioru Universitātes, mācās tuvu 70 000 senioru jeb kā saka paši portugāļi – studenti, savas prasmes un zināšanas nodod gandrīz 5000 skolotāji, no kuriem vismaz 80 % ir brīvprātīgie.

RUTIS tīkla biedri ir britu modeļa Senioru universitātes (SU), tikai 10 no 408 biedru SU ir dibinātas pie augstskolām.
RUTIS kopš 2016.gada ir atzīts kā Portugāles Senioru universitāšu nacionālais koordinators. 2016. gada 29. novembra Ministru padomes rezolūcija Nr. 76/2016 atzīst jēdzienu «senioru universitātes» un RUTIS kā nacionālo koordinatoru. Tas bija izcils RUTIS darba panākumu novērtējums, jo Portugālē bija arī citas senioru izglītības apvienības, taču RUTIS ar savu degsmi, entuziasmu un spēju izbraukāt visu valsti 1000 km garumā no ziemeļiem uz dienvidiem un 200 km platumā no austrumiem uz rietumiem tika atzīts. RUTIS ir vairāku nacionālu un starptautisku tīklu dalībnieks un ir vienīgā nacionālā institūcija, kurai ir līgums ar valsti aktīvas novecošanas veicināšanai.


Senioru universitātes Portugālē ir piekritīgas labklājības jomai, lai veicinātu gados vecāko iedzīvotāju labbūtību, aktivizējot socializēšanos ar izglītības palīdzību. RUTIS tīkla darbu finansē Portugāles valdība, katru gadu RUTIS komanda (4 -5 eksperti) gatavo nacionāla līmeņa ziņojumu par tīkla sasniegumiem – pasākumu apraksts, dalībnieku skaits, skolotāju skaits, biedru skaits, mācību satura dažādība, kā arī valstiski piešķirtā finansējuma izlietojums. RUTIS tīkla komanda ir ilggadēji profesionāļi – RUTIS dibinātās un ilggadējs prezidents Dr.Luis Jacob, līdzdibinātāja un sabiedrisko attiecību vadītāja Dr.kand. Dulce Mota, kā arī kolēģi finanšu jomā un Eiropas projektu jomā.
RUTIS tīkla komanda aktīvi darbojās šādās jomās:

 1. palīdz tīkla biedriem – Senioru universitāšu menedžmentam iegūt starptautisko pieredzi, piedaloties Eiropas finansētos projektos;
 2. organizē ikgadējo nacionālās asamblejas sanāksmi;
 3. organizē kopīgus liela mēroga senioru pasākumus – teātra festivāls; mīklu minēšanas konkurss; deju festivāls; sporta festivāls; inovatīvs pasākums – staigājošā futbola, kas ir pielāgots gados vecākiem iedzīvotājiem, turnīri; nacionālās un starptautiskie ceļojumi, kuru izmaksas sedz dalībnieki;
 4. valstiski veido trešās paaudzes universitāšu tēlu;
 5. māca starptautiski šo pieredzi, organizējot arī zinātniskās konferences.

Vairāk par RUTIS informācija pieejama mājas lapā https://rutis.pt/


IZZIŅAI:

 • Trešās paaudzes universitāte, saukta arī par senioru universitāti vai visu paaudžu universitāti, vai atvērto universitāti, ir pieaugušo neformālās izglītības iniciatīva, kura piedāvā izglītošanos pensionētām personām un ikvienam interesentam, kas uzsaka sevi par senioru jeb trešās paaudzes pārstāvi vecumā 55+ (RUTIS, 2019). Klasiski šie izglītojamie ir gados vecākas personas. Pasaulē šo kustību pazīst ar apzīmējumu U3A jeb “trešās paaudzes universitāte” (angļu valodā “third age university”). Vēsturiski trešās paaudzes universitāšu (turpmāk tekstā – U3A) kustība aizsākās Francijā, Tulūzā, 1973.gadā, kad profesors  Pjērs Vellas (Pierre Vellas) dibināja pirmo U3A Francijā sadarbībā ar augstskolu. Šādu modeli sauc par franču modeli. Savukārt 80-to gadu sākumā radās britu modelis, iedibinot tradīciju organizēt U3A iniciatīvas, nesaistītas ar akadēmisko vidi vai augstākajām izglītības iestādēm. Interešu grupas, nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi, pašvaldības un skolas dibināja U3A, iesaistot mācību procesā pašus apmācāmos. Tādejādi SU vēsturiskā diskurss un izpēte aizsākās 1973.gadā.

RUTIS:

 1. sastāv no Ģenerālās asamblejas, vadības un uzraudzības padomes. Tai ir arī Konsultatīvā padome un Portugāles vecāko universitāšu Ģenerālpadome.
 2. Piedalās šādos tīklos/grupās:
 • Portugāles valsts Ekonomikas un sociālo lietu padomes loceklis
 • Portugāles Brīvprātīgo konfederācijas valdes loceklis
 • EAEA (Eiropas Pieaugušo izglītības asociācijas) biedrs
 • FCT reklamētā TIC un sabiedrības tīkla dalībnieks.
 • CNIS un Almeirimas vietējās sociālās darbības padomes loceklis

_____________________________________________________________________________________________________

Biedrība “Vidusdaugavas NVO centrs” projektu “Trešās paaudzes universitāšu tīkla izveide Latvijā sabiedrības vecākās paaudzes sociālās labklājības un drošības vairošanas interesēs”, līguma identifikācijas numurs 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/020, projektu realizē kopā ar četrām citām nevaldības organizācijām: "Latvijas senioru kopienu apvienība", “Kuldīgas Senioru skola”, “Baltā māja”, “Ikšķiles senioru skola”. Projekta realizēšanas laikā plānots piesaistīt vēl vismaz piecas citas nevaldības organizācijas.


Madara Borisova, projekta sabiedrisko attiecību speciāliste
sadarbībā ar
Dr.sc.administr.Iveta Cīrule, projekta vadošā eksperte.