Ukraiņu un latviešu ģimenes ar bērniem piedalās kopīgā ģimeņu nometnē "MĒS: šeit un tagad Latvijā". Atskats uz piedzīvoto.

Madara Borisova 30.Augusts, 2023, 10:02 Projekti
Ukraiņu un latviešu ģimenes ar bērniem piedalās kopīgā ģimeņu nometnē

Šajā nedēļas nogalē, kura bija īpaši vasarīga, no 25.augusta līdz 27. augustam Ābeļu skolas teritorijā norisinājās ģimeņu nometne “MĒS: šeit un tagad Latvijā”. Nometnes laikā ukraiņu un latviešu ģimenes ar bērniem gan atpūtās un sportoja, gan izpaudās radoši un uzzināja noderīgu informāciju par Latviju.

Katra nometnes diena tika sākta ar rīta apli, kad notika iepazīšanās ar dienā gaidāmajām aktivitātēm un atskats uz iepriekšējo dienu. Pirmās dienas aplis tika veltīts pārējo nometnes dalībnieku iepazīšanai. Dalībnieki atstāja savus plaukstas nospiedumus uz kopīga plakāta.

Ģimenes veidoja dažādus radošus darbus, kas vairoja kopības sajūtu ģimenes locekļu starpā un rosināja jaunas radošas idejas. Tika veidoti katras ģimenes ģerboņi, lieli dekori–saktas no dažādiem dabas materiāliem. Īpašu atsaucību guva ģimeņu iecienītāko recepšu sagatavošana un prezentēšana.

Nometnes laikā pieaugušajiem bija iespējams saņemt atbildes uz jautājumiem par sociālās palīdzības un izglītības sistēmām Latvijā un Jēkabpils novadā.

Dienas kārtībā ne mazāk svarīgs bija laiks sportiskām aktivitātēm, kuras īpaši patika nometnes jaunākajiem dalībniekiem. Tika izspēlētas latviešu tradicionālās rotaļas un dažādas kustību aktivitātes.

Nometnes laikā dalībnieki vienojās kopīga kamola savīšanā. Katra ģimene iepina tajā savus dzīparus un dalījās pozitīvās domās un laba vēlējumos.

Brīvajā laikā nometnes dalībnieki gleznoja sava vārda iniciāļus īpašā tehnikā, dedzināja kokā latvju rakstus un citas zīmes, iesaistījās medaļu gatavošanā. Mazākie nometnes dalībnieki bija sajūsmināti par iespēju uzgleznot mākslīgu tetovējumu.

Katras nometnēs dienas noslēgums tika pavadīts sadziedoties, dodoties rotaļās un daloties iespaidos pie ugunskura Daugavas krastā. Sestdienas vakarā notika arī masku ballīte.

Par īpaši emocionālu notikumu kļuva karaoke vakars, kad ģimenes dziedāja ukraiņu un latviešu skaistākās un tautai tuvākās dziesmas.

Šī nometne bija par kopā būšanu ne tikai kā ģimenēm, bet arī kā sabiedrībai. Nometnes organizētāji atzina, ka šī bijusi viena no sirsnīgākajām nometnēm viņu pieredzē! Noslēgumā, nometnes dalībnieki saņēma siltas flīsa vestes, kuras nu jau tūlīt, tūlīt noderēs, drēgnākam rudenim iestājoties.

Jautājot, kas vislabāk patika dalībniekiem, šajās trijās dienās, atbildes bija dāžādas, taču biežāk tika minētas radošās darbnīcas, kuras aizrāva kā bērnus, tā mammas un tētus, arī dalīšanās ar receptēm bija cieņā un nometnieki atzina, ka labprāt parādītu arī dzīvē, kā šīs receptes tiek gatavotas, savukārt mazajiem dalībniekiem paticis viss, pat gulēšana.

Paldies ikvienam nometnes dalībniekam, kuri atrada laiku pievienoties kā ar lielākiem bērniem, tā pavisam maziņiem, paldies nometnes organizētājiem par ieguldīto darbu un emocijas, lai ikviens justos priecīgs, apmierināts un iederīgs, paldies brīvprātīgajiem par mazo, bet ļoti svarīgo drabiņu darīšanu!

Nometni "MĒS: šeit un tagad Latvijā" finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no
piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta "MĒS un mūsu atbildība: dažādā Latvija" ietvaros.

 

Ukraiņu un latviešu ģimenes ar bērniem piedalās ģimeņu nometnē "MĒS: šeit un tagad Latvijā"