LEADER jaunumi

LEADER jaunumi 17.Marts, 2023, 12:41

Nākamā SVVA stratēģijas fokusgrupas tikšanās 4. aprīlī, Salā

Biedrība Vidusdaugavas NVO centrs , kas apstiprināta kā nākamā plānošanas perioda LEADER ieviesēja Jēkabpils novada teritorijā, aicina iedzīvotājus un biedrības uz viedokļu, vajadzību un vēlmju izteikšanu nākamā perioda Sabiedrības virzītai vietējās attīstības (SVVA) stratēģijai. Aicinām uz nākamo fokusgrupu tikšanos 4. aprīlī, plkst 15.00, Salā. Tikšanās notiks Salas kultūras nama mazajā zālītē. Līdz tam, ikviens Jēkabpils novada iedzīvotājs aicināts aizpildīt anketu un izteikt savas domas, vēl..

Lasīt vairāk
LEADER jaunumi 17.Marts, 2023, 12:10

SVVA stratēģijas izstrādes fokusgrupas tikšanās Vīpē

16. martā, Vīpes ciemā norisinājās kārtējā SVVA stratēģijas fokusgrupas tikšanās. Viesojāmies Amatniecības centrā Māzers un te kā vienmēr prieks būt un apskatīties, ko vīpieši sadarījuši. Uzklausot vietējo iedzīvotāju viedokļus, vēlmes, idejas un vajadzības, saklausījām to, ka vietējie īpaši lepojas ar blakus plūstošo Daugavu, ko uzsver arī kā lielu vērtību un tūrisma piesaistes veidu. Tāpat kā citu fokusgrupu tikšanās laikā, arī šoreiz tika runāts par savas identitātes saglabāšanu un ne tikai k..

Lasīt vairāk
LEADER jaunumi 15.Marts, 2023, 20:30

Nākamā SVVA stratēģijas fokusgrupas tikšanās 23. martā, Variešos

Biedrība Vidusdaugavas NVO centrs, kas apstiprināta kā nākamā plānošanas perioda LEADER ieviesēja Jēkabpils novads teritorijā, aicina iedzīvotājus un biedrības uz viedokļu, vajadzību un vēlmju izteikšanu nākamā perioda Sabiedrības virzītai vietējās attīstības (SVVA) stratēģijai. Aicinām uz nākamo fokusgrupu tikšanos 23. martā, plkst 14.00 Viesītē. Tikšanās notiks biedrības Aloksnīte telpās. Līdz tam, ikviens Jēkabpils novada iedzīvotājs aicināts aizpildīt anketu un izteikt savas domas, vēlmes un..

Lasīt vairāk
LEADER jaunumi 15.Marts, 2023, 20:27

Nākamā SVVA stratēģijas fokusgrupas tikšanās 22. martā, Viesītē

Biedrība Vidusdaugavas NVO centrs, kas apstiprināta kā nākamā plānošanas perioda LEADER ieviesēja Jēkabpils novads teritorijā, aicina iedzīvotājus un biedrības uz viedokļu, vajadzību un vēlmju izteikšanu nākamā perioda Sabiedrības virzītai vietējās attīstības (SVVA) stratēģijai. Aicinām uz nākamo fokusgrupu tikšanos 22. martā, plkst 11.00 Viesītē. Tikšanās notiks Viesītes muzejā Sēlija Līdz tam, ikviens Jēkabpils novada iedzīvotājs aicināts aizpildīt anketu un izteikt savas domas, vēlmes un vaja..

Lasīt vairāk
JaunumiLEADER jaunumi 15.Marts, 2023, 20:10

Leimaņos sanāk kopā un pārrunā idejas, kas iekļaujamas šobrīd izstrādājamajā nākamā perioda SVVA stratēģijā

Aizvadīta kārtējā fokusgrupas tikšanās, 15. martā, Leimaņos. Šoreiz kopā sanākšana notika atmosfērīgajā Amatu mājā Rūķīši. Pārrunājot vietējās kopienas ikdienu, dzīvi, vajadzības, izgaismojās idejas, kas iekļaujamas šobrīd izstrādājamajā nākamā perioda sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijā. Ir risinājumi, kas meklējami kopīgi visai Jēkabpils novads teritorijai, taču ir iezīmes, kas raksturīgas tikai Leimaņiem. Sarunu laikā noskaidrojām vietas stiprās un vājās puses, iespējas..

Lasīt vairāk
JaunumiLEADER jaunumi 13.Marts, 2023, 16:47

Nākamā SVVA stratēģijas fokusgrupas tikšanās 16. martā, Vīpē

Biedrība Vidusdaugavas NVO centrs, kas apstiprināta kā nākamā plānošanas perioda LEADER ieviesēja Jēkabpils novada teritorijā, aicina iedzīvotājus un biedrības uz viedokļu, vajadzību un vēlmju izteikšanu nākamā perioda Sabiedrības virzītai vietējās attīstības stratēģijai. Aicinām uz tuvāko fokusgrupas tikšanos 15. martā, Leimaņos. Tikšanās notiks amatu mājā Rūķīši Pirmās iedzīvotāju un NVO fokusgrupas jau notikušas 9. martā Ancenē un Aknīstē. Līdz tam, ikviens Jēkabpils novada iedzīvotājs aicinā..

Lasīt vairāk
LEADER jaunumi 13.Marts, 2023, 10:50

Nākamā SVVA stratēģijas fokusgrupas tikšanās 15. martā, Leimaņos

Biedrība Vidusdaugavas NVO centrs, kas apstiprināta kā nākamā plānošanas perioda LEADER ieviesēja Jēkabpils novada teritorijā, aicina iedzīvotājus un biedrības uz viedokļu, vajadzību un vēlmju izteikšanu nākamā perioda Sabiedrības virzītai vietējās attīstības stratēģijai. Aicinām uz tuvāko fokusgrupas tikšanos 15. martā, Leimaņos. Tikšanās notiks amatu mājā Rūķīši Pirmās iedzīvotāju un NVO fokusgrupas jau notikušas 9. martā Ancenē un Aknīstē. Līdz tam, ikviens Jēkabpils novada iedzīvotājs aicinā..

Lasīt vairāk
JaunumiLEADER jaunumi 10.Marts, 2023, 13:17

Notikusi pirmo fokusgrupu tikšanās par SVVA stratēģijas sagatavošanu nākamajam plānošanas periodam

9.martā notika pirmo fokusgrupu tikšanās Ancenē un Aknīstē, kur tika uzklausīti aktīvie iedzīvotāji un apkopoti viedokļi, lai veiksmīgi izstrādātu Sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju. Nākamās fokusgrupas tikšanās notiks 15. martā Leimaņos, Amatu mājā Rūķīši plkst 10.00, aicināts ikviens vietējais iedzīvotājs, kurš vēlas piedalīties, izteikt savas domas un vēlmes. Aicinām Jēkabpils novada iedzīvotājus arī aizpildīt anketu un izteikt savu viedokli tur.

Lasīt vairāk
JaunumiLEADER jaunumi 7.Marts, 2023, 12:03

Izsaki savas domas, aizpildot anketu, par SVVA stratēģijas sagatavošanu nākamajam plānošanas periodam.

Biedrība Vidusdaugavas NVO centrs apstiprināta kā nākamā plānošanas perioda LEADER ieviesēja Jēkabpils novada teritorijā. https://forms.gle/V7ym6BE6nuz4AQVYA Šo anketu lūdzam aizpildīt un iesniegt, lai biedrības jaunā perioda sabiedrības virzītas vietējā attīstības stratēģijā iekļautu visu teritorijai būtisko. Lūdzam izteikt savas domas un viedokļus, tas palīdzēs sagatavot jaunā perioda stratēģiju iespējami atbilstoši vietējo iedzīvotāju vajadzībām! Anketas aizpildīšanas laiks: aptuveni 15 - 20 ..

Lasīt vairāk
JaunumiLEADER jaunumi 6.Marts, 2023, 12:51

Aicina iedzīvotājus un biedrības uz viedokļu izteikšanu nākamā perioda Sabiedrības virzītai vietējās attīstības stratēģijai

Biedrība Vidusdaugavas NVO centrs, kas apstiprināta kā nākamā plānošanas perioda LEADER ieviesēja Jēkabpils novada teritorijā, aicina iedzīvotājus un biedrības uz viedokļu, vajadzību un vēlmju izteikšanu nākamā perioda Sabiedrības virzītai vietējās attīstības stratēģijai. Pirmās iedzīvotāju un NVO fokusgrupas notiks 9. martā Ancenē - Čāmānu ģimenes verandā plkst 13.00 un Aknīstē kafejnīcā Kalniņā (1.stāvā) plkst 16.00; 15. martā Leimaņos Amatu mājā Rūķīši plkst 10.00; 16. martā Vīpē Amatniecības..

Lasīt vairāk