SVVA Stratēģija 2023.-2027

Biedrībai “Vidusdaugavas NVO centrs” ir izveidota struktūrvienība "Lauku attīstības partnerība "Vidusdaugava"" (LAP “Vidusdaugava”), kura biedrības “Vidusdaugavas NVO centrs” uzdevumā veikusi sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas 2023-2027.gadu periodam izstrādi LEADER pieejas īstenošanai Jēkabpils novada lauku teritorijā.
LAP “Vidusdaugava” izstrādātā SVVA stratēģijas ir apstiprināta, pamatojoties uz 2024.gada 5.janvāra lēmumu Nr.10.9.3-11/24/60-e "Lēmums par sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas apstiprināšanu". Ar šīs vietējās attīstības stratēģijas palīdzību tiks ieviesti LEADER pieejas pasākumi LAP “Vidusdaugava” darbības teritorijā - tiks risinātas tādas skaidri noteiktas vietējā līmeņa problēmas, kas aktuālas konkrētās lauku teritorijas iedzīvotājiem.

Ar stratēģijas infografiku var iepazīties ŠEIT