Noderīgas saites

Noderīgas saites

Klikšķini un uzzini vairāk par savām iespējām Jēkabpils novadā, Zemgalē, Latvijā un Eiropā!

Vidusdaugavas NVO centrs: https://www.vidusdaugavasnvo.lv/lv/jauniesiem/ tava atbalstošā organizācija ceļā uz lielisku pieredzi Eiropā.

Zemgales NVO centrs: https://zemgalei.lv/lv/jauniesiem/ ir izveidojis īsu ieskatu Eiropas brīvprātīgā darba teorijā un praksē, lai īsumā iepazīstinātu ar svarīgāko informāciju par Eiropas brīvprātīgo darbu.

Eiropas jaunatnes portāls: https://youth.europa.eu/home_lv sniedz jauniešiem informāciju par iespējām, kas viņiem paveras Eiropā un ārpus tās. Izpēti iniciatīvas, kuras ļauj tev mācīties, strādāt un veikt brīvprātīgo darbu. Uzzini, kā panākt, lai tiktu sadzirdēts tavs kā Eiropas pilsoņa viedoklis.


Eiropas jaunatnes informācijas tīkls: https://eurodesk.eu/ Eurodesk 39 centru tīkls, kas ir savienots ar vietējiem informācijas sniedzējiem 37 Eiropas valstīs, Eurodesk palielina izpratni par Eiropas iespējām un mudina jauniešus kļūt par aktīviem pilsoņiem.

Latvijas lielākais jauniešu enerģijas tīkls: https://www.ljp.lv/ Latvijas Jaunatnes padome (LJP) ir 1992. gadā dibināta organizācija, kas iekļauj un atbalsta 48 jauniešu organizācijas no Latvijas un veicina jauniešiem ērtas un pilsoniski atbildīgas vides veidošanu Latvijā.

Jēkabpils novada jaunieši: https://www.jauniesivar.lv/ Uzzini aktuālāko informāciju, iespējas un aktivitātes Jēkabpils novadā. Vai esi no Salas, Viesītes, Jēkabpils, Aknīstes, Krustpils vai Zasas puses? Skat kā jaunieši darbojas te. Klikšķini, iesaities, esi vien no aktīvajiem jauniešiem mūsu novadā!

Erasmus+ programma: https://erasmusplus.lv/ sniedz starptautiskās sadarbības un mobilitātes iespējas izglītības un mācību, jaunatnes un sporta jomā.

Darbs jauniešiem - visas iespējas vienuviet: https://visasiespejas.lv/ platforma, kas apkopo jauniešu organizācijas un to rīkotos projektus gan Latvijā, gan pasaulē. Mūsu mērķis ir atļaut ikkatram jaunietim atrast sev atbilstošākās iespējas un izmantot savu potenciālu.


Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra: https://jaunatne.gov.lv/iespejas-jauniesiem/ Iespējas jauniešiem Latvijā un Eiropā, ES programmu projektiEuroPeers – programmu vēstnešipieredzes stāsti un jaunumi.

Jauniešu Saeima: https://jauniesusaeima.lv/ ir Latvijas parlamenta projekts, kas jauniešiem dod iespēju paust un aizstāvēt savas idejas, kā arī tuvāk iepazīt deputātu ikdienu. Jaunieši piesaka savas idejas vēlēšanām, rīko kampaņu un vāc balsis idejas atbalstam.

Ceļa rādītājs jauniešiem: https://www.jaunatneslietas.gov.lv/ Uzzini, kur atrast sev tuvāko jaunatnes darbinieku, jauniešu centru un jauniešu organizāciju.

Eiropas Savienības māja: https://esmaja.lv/ Rīgā vienā ēkā apvieno institūcijas, kas sniedz informāciju par Eiropas Savienības jautājumiem Latvijā: Eiropas Parlamenta biroju un Eiropas Komisijas pārstāvniecību.
 
Latvijas drošāka interneta centrs: https://drossinternets.lv/lv Šobrīd, kad tik daudz izmantojam internetu, ir jāzina, kāda drošība ir jāievēro. Centrs darbojas kopš 2006.gada, izglītojot un informējot sabiedrību par bērnu drošību internetā un nodrošinot iespēju ziņot par atklātajiem pārkāpumiem internetā.

 

Vai atradi ko noderīgu? Meklēji, ko citu?

Sazinies ar mums, būsim tavs atbalsts ceļā uz

neatkārtojamu pieredzi Eiropā!

vidusdaugavasnvo@inbox.lv