Noderīgas saites

Noderīgas saites

Uzzini vairāk par Tavām iespējām Jēkabpilī, Latvijā un Eiropā!

 

Jēkabpils jauniešu portāls - www.jekabpils-jauniesi.lv

Portāls, kur apkopotas jauniešu organizācijas un iespējas Jēkabpilī.

Visas iespējas - www.visasiespejas.lv

Visas Iespējas ir platforma, kas apkopo jauniešu organizācijas un to rīkotos projektus gan Latvijā, gan pasaulē.Mūsu mērķis ir atļaut ikkatram jaunietim atrast sev atbilstošākās iespējas un izmantot savu potenciālu.

Latvijas Jaunatnes padome - www.ljp.lv

Latvijas Jaunatnes padome (LJP) ir 1992.gadā dibināta jaunatnes organizāciju un organizāciju, kas strādā ar jauniešiem vecumā līdz 30 gadiem, apvienība.

LJP misija ir radīt tādu vidi Latvijā, kurā jauniešiem ir kvalitatīvi dzīves apstākļi, lai bērnu un jauniešu organizācijas varētu sasniegt savus mērķus.

LJP vīzija ir kļūt par Latvijas jauniešu viedokļu līderi Latvijā un pasaulē.

Jauniešu Saeima - www.jauniesusaeima.lv

Jauniešu Saeima ir Latvijas parlamenta projekts, kas jauniešiem dod iespēju paust un aizstāvēt savas idejas, kā arī tuvāk iepazīt deputātu ikdienu. Jaunieši piesaka savas idejas vēlēšanām un vāc balsis to atbalstam gluži kā īstās vēlēšanās. 100 atbalstītāko ideju autori iekļūst Jauniešu Saeimā un tiekas Latvijas parlamentā, lai diskutētu par aktuāliem jautājumiem, runātu no Saeimas tribīnes, satiktu aktīvus jauniešus no visas Latvijas, uzzinātu par likumdevēja darbu un iegūtu unikālu pieredzi!

Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra - www.jaunatne.gov.lv

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir Izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgā darba, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību. Aģentūra sniedz jauniešiem iespējas rakstīt projektus, izplata jauniešiem interesantu un noderīgu informāciju par viņu iespējām Eiropā, veicina pieredzes apmaiņu un nodrošina konsultācijas par projektu rakstīšanu.

Eiropas jaunatnes portāls - www.europa.eu/youth/EU_lv

Eiropas jaunatnes portālā ir informācija par iespējām jauniešiem, kuri dzīvo, mācās un strādā Eiropā. Šeit 28 valodās ir aplūkoti astoņi temati un sniegta informācija par 34 valstīm.