Projekts "MĒS un mūsu atbildība: dažādā Latvija"

Biedrība “Vidusdaugavas NVO centrs” no 2023.gada 17.jūlija līdz 31.decembrim realizē Latvijas valsts
finansētu un Sabiedrības integrācijas fonda administrētu projektu "MĒS un mūsu atbildība: dažādā
Latvija"
, līg.Nr. 2023.LV/UKR_KO/18 ar mērķi sniegt ieguldījumu Jēkabpils un Aizkraukles novadā dzīvojošo Ukrainas civiliedzīvotāju kultūrorientācijas kursu un iekļaušanās pasākumu pieejamības nodrošināšanā, sekmējot viņu sadarbību ar Latvijas sabiedrību.


Projektā plānotas piecas dažādas aktivitātes, kurās iesaistīti 114 mērķauditoriju pārstāvji, iepazīstinot Ukrainas civiliedzīvotājus ar Latvijas vēsturi, kultūru, reģioniem, ģeogrāfiju, cilvēkiem un dzīvi, kā arī veicinot Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, lai veidotu saliedētāku sabiedrību, sekmējot sadarbību starp Ukrainas civiliedzīvotājiem un uzņemošo kopienu kultūras, sporta, aktīvās atpūtas jomā, paredzot arī ģimenes locekļu iesaistes iespējas. Tā sadarbojoties veicināsim kopēju interešu un jaunu kontaktu rašanos abos projektā noteikto mērķa grupu dalībniekos, uzlabosim latviešu valodas ikdienas lietojamību un darbināsim sociālo integrāciju.


Līdztekus kultūrorientācijas kursiem Ukrainas civiliedzīvotāju mērķauditorijai (Akt.Nr.1) četrās pārējās projekta aktivitātēs plānots iesaistīt arī uzņemošās kopienas Latvijā pārstāvjus: trīs diennakšu ģimeņu nometnē (Akt.Nr.2) Jēkabpils novada Ābeļu pagastā, velo braucienā (Akt.Nr.3) pa diviem dažādiem Jēkabpils novada maršrutiem, trīs dažādās ekskursijās visos Latvijas reģionos un galvaspilsētā Rīgā (Akt.Nr.4) un tradīciju pasākumā Ziemassvētku gaidīšanas laikā (Akt.Nr.5). Katram sniegsim iespēju piedalīties vairākos projekta notikumos.

Projekta kopējās izmaksas ir 59976,92 eur.
Pieteikties projekta aktivitātēm var, aizpildot ANKETU, rakstot uz biedrības e-pastu: vidusdaugavasnvo@inbox.lv vai zvanot aktivitāšu koordinatorei Montai 29811673 (rezervei 29449622).
Aicinām nekavēties un pieteikties uzreiz! Dalība projektā tā dalībniekiem ir bezmaksas.

Projektu "MĒS un mūsu atbildība: dažādā Latvija" finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no
piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 

 

            

________________________________________________________________

Oficiālā Informācija: