Eiropas Solidaritātes korpusa projekts “The Infinity of Volunteering” ir saņēmis Eiropas Savienības finansējumu

Biedrība “Vidusdaugavas NVO centrs” ir veikusi vienošanos ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru ( JSPA) pie 2019. gada 23.decembrī noslēgtā dotācijas līguma Nr. 2019-3-LV02-ESC11-002836 par projekta “The Infinity of Volunteering” realizēšanu. Vienošanās pamats ir Covid-19 saslimšanas pandēmija.

Līdz ar to pašlaik tiek plānots, ka finansiālu atbalstu no Eiropas Savienības ieguvušais Erasmus+ programmas projekts “The Infinity of Volunteering” tiks uzsākts 2022.gadā.

 

ka tā atspoguļo tikai autora viedokli; un (b) ka Komisija nav atbildīga par tajā iekļautās informācijas iespējamo izmantojumu

Piesakies akcijai “Brīvprātīgais uz 1 dienu!”

Eiropas brīvprātīgie biedrībā “Vidusdaugavas NVO centrs”

Uzsākta akcija “Brīvprātīgais uz 1 dienu!”

Noslēguma pasākums akcijai “Brīvprātīgais uz 1 dienu!”

Akcija “Brīvprātīgais uz 1 dienu!” 2022

Eiropas brīvprātīgie biedrībā veido vlogu par solidaritāti Latvijā

Solidaritātes Vloga #2 Epizode ir klāt!

Solidaritātes vloga #3 epizode Gulbenē kopā ar Ronu

Sirsnīgākā Solidaritātes vloga epizode #4, Gulbenē

Notiks ESK projekta “The Infinity of Volunteering” noslēguma konference