Projekts „21.gadsimta nepieciešamība - medijpratība un prezentēšanas prasme”

Projekts - „21.gadsimta nepieciešamība - medijpratība un prezentēšanas prasme”; realizēšanas laiks 2019. gada aprīlis – 2019. gada septembris, kopā 6 mēneši, kopējā projekta summa 1250 eur, no kuriem 1000 eur finansiāli atbalsta Jēkabpils pilsētas pašvaldība.

Projekta mērķis - Stiprināt pilsoniskās sabiedrības veidošanos Jēkabpils pilsētā, sniedzot praktiskas un teorētiskās zināšanas nevalstiskā sektora pārstāvjiem un citiem interesentiem (Jēkabpils iedzīvotājiem) medijpratībā, viltus ziņu atpazīšanā, ziņu avotu izvērtēšanā;veicināt nevalstiskā sektora līderu organizāciju prezentēšanas mākslu, apmācot sekmīgas uzstāšanās auditorijas priekšā prasmēm.

 

Noslēdzies projekts “21.gadsimta nepieciešamība – medijpratība un prezentēšanas prasmes”