Projekts „Kāpēc piedalīties? Jo tu vari mainīt un mainīties!”

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) sadarbībā ar Jēkabpils pašvaldību - projekts „Kāpēc piedalīties? Jo tu vari mainīt un mainīties!”; realizēšanas laiks 10.09.2019. – 30.06.2020., kopā 9 mēneši; kopējā projekta summa 4600 eur.

Projekta mērķis - mazināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku Jēkabpils jauniešu vidū, dažādos veidos attīstot motivāciju turpināt mācīties un iesaistot jauniešu aktivitātēs, veicinot vēlmi līdzdarboties.

 

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts  Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” īstenos jauniešu projektu programmā “PuMPurs”

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” uzsāk programmas „PuMPuRS” projektu“Kāpēc piedalīties? Jo Tu vari mainīt un mainīties!”

Aktuālās aktivitātes septembra un oktobra mēnesī programmas „PuMPuRS” projektā “Kāpēc piedalīties? Jo Tu vari mainīt un mainīties!”

Jaunākie notikumi programmas „PuMPuRS” projektā “Kāpēc piedalīties? Jo Tu vari mainīt un mainīties!”

Projekts “Kāpēc piedalīties? Jo Tu vari mainīt un mainīties!”

Atsākas projekts „Kāpēc piedalīties? Jo tu vari mainīt un mainīties!”

Neformālā izglītība palīdz mainīties