Aktīvo iedzīvotāju fonds Projekts "Vidusdaugavas NVO centrs" digitālo spēju attīstīšana

Aktīvo Iedzīvotāju fonda
Projekts “”Vidusdaugavas NVO centrs” digitālo spēju attīstīšana
Līguma Nr. AIF/2022/KAPAC2/96

Projekta "Vidusdaugavas NVO centrs" digitālo spēju attīstīšana" mērķis ir uzlabot biedrības digitālo kapacitāti vadības procesu optimizēšanai, darbības mūsdienīgošanai un jaunu risinājumu ieviešanai biedrības darbā ar nodomu efektīvāk risināt statūtos noteikto mērķu sasniegšanu.

Projektā paredzētas 4 secīgi organizētas aktivitātes 12 mēnešu periodā no 2022.gada augusta līdz 2023.gada jūlijam.

Trīs no projekta aktivitātēm paredz biedrības darbinieku un dalībnieku apmācībās digitālajās prasmēs, veicot semināru, konsultāciju un darbnīcu organizēšanu 80 NVO dalībniekiem. Ceturtā aktivitāte ir divu digitālo kampaņu organizēšana līdzšinējās prakses uzlabošanai un jaunas pieredzes iegūšanai. Kampaņu mērķis ir vismaz par 10% palielināt tādu biedrības ienākumu daļu, kas nav projektu finansējums, lai stabilizētu kopējo darbību. Visas aktivitātes vērstas biedrības darbības kapacitātes pieaugumam digitālajā jomā, kas kļūst par arvien būtiskāku daļu no mūsdienu "jaunā normālā".

Projekta rezultātā pieaugs biedrības profesionālās prasmes dažādu digitālo risinājumu izmantošanā, digitālā satura radīšanā un digitālo kampaņu organizēšanā. Tas veicinās biedrības prestiža pieaugumu kā pilsoniskās sabiedrības organizācijai, kas savā darbā ievieš mūsdienīgus ilgtermiņa risinājumus, ir finansiāli neatkarīga un plašam sabiedrības lokam regulāri sniedz informāciju par savu darbu un pakalpojumiem.

Projekta realizēšanu veicinās gados jaunu dalībnieku interesi par pilsoniskās sabiedrības organizācijām, jo palielināsies informācijas apjoms par NVO digitālajā vidē.

Aktivitāšu realizēšana, iesaistot lielu daļu no Vidusdaugavas NVO centrs dalībniekiem, veicinās to sadarbību, vienmērīgu izpratnes attīstību par NVO iespējām digitālajā vidē, zināšanu un prasmju pieaugumu. Ilgtermiņā tas stiprinās pilsoniskās sabiedrības izaugsmi reģionā.

Projekta norises laiks ir no 2022.gada 1.augusta līdz 2023.gada 31.jūlijam.

Kopējais projekta finansējums ir 19 999,96 eur, ko 100% apmērā finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

"Projektu ""Vidusdaugavas NVO centrs" digitālo spēju attīstīšana" finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds"