AIF Divpusējās sadarbības iniciatīva "Ilgtermiņa starptautiskās sadarbības modeļa izveidošana"

Iniciatīva tiek plānota, lai izveidotu pamatu ilgtermiņa sadarbības modelim ar esošo partneri Islandē - nevaldības organizāciju "Long live the countryside" ar mērķi kvalitatīvāk sasniegt pamatprojektā noteikto mērķi: stiprināt "Vidusdaugavas NVO centrs" kā reģionālās pilsoniskās sabiedrības tīklorganizācijas ilgtspēju un finansiālo neatkarību, dažādojot finanšu avotus, uzlabojot vadību un vairojot atpazīstamību.
Iniciatīvas laikā sasniedzamais plānotais rezultāts ir gan turpināt abpusēji iepazīt/iepazīties ar savu partnerorganizāciju veiksmīgai sadarbībai nākotnē, gan kvalitatīva sadarbības modeļa izstrādes procesā saņemt mentoringu no ilgtermiņa stratēģijas plānošanas vadītāja, gan partneriem tikties klātienē, lai vēlreiz apliecinātu vēlmi sadarboties, par to parakstot vienošanos, un pārrunātu sekojošas sadarbības praksi.
Šādas darbības loģiski turpina pamatprojektā iesākto, nostiprinot sasniegto partnerības veidošanā un turpinot attīstīt gan "Vidusdaugavas NVO centrs" atpazīstamību, gan paverot iespējas partnerībā plānot jaunus organizācijas finansiālās neatkarības stiprināšanas pasākumus, tā realizējot ilgtermiņa stratēģijā ieplānoto. 

Iniciatīvā plānotas 3 aktivitātes.
Realizēšanas laiks: 2022.gada augusts - septembris. 
Piešķirtais budžets: 4 992.39 eur, ko 100% apmērā finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds".
Līguma Nr. AIF/2022/BI/03: 

Projekts organizēts Divpusējo sadarbības iniciatīvu projekta “Ilgtermiņa starptautiskās sadarbības modeļa izveidošana”, līg.Nr.AIF/2022/BI/03, ietvaros, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Saistītie jaunumi: