AIF "Divpusējās sadarbības pilotēšana online izsoles organizēšanā"

Iniciatīvas realizēšana veicinās pamatprojekta mērķa sasniegšanu stiprināt "Vidusdaugavas NVO centrs" ilgtspēju un finansiālo neatkarību, praksē pilotējot citāda ārpus projektu finansējuma avota ieceri, kas izveidota pamatprojekta realizēšanas laikā. Iniciatīva arī  uzlabos ilgtermiņa sadarbību ar projekta partneri, vairojot biedrības atpazīstamību un ieviešot jaunus digitālos risinājumus.
Projekta iecere tiks uzlabota ar praktisko pieredzi, kas būs izaicinājums abiem partneriem - sadarbojoties pamatprojektā, esam noskaidrojuši katra partnera uzlabojamās puses un praksi, ar ko katrs vēlamies/varam dalīties, īpaši mūsdienu digitāli attīstītajā sabiedrībā. 
Tāpat iniciatīvas realizēšana sniegs iespēju pārbaudīt jaunus risinājumus biedrības atpazīstamības uzlabošanai Latvijā un starptautiskajā sadarbībā.

Realizēšanas laiks: 2022.gada oktobris - novembris. 
Piešķirtais budžets: 4999,42 eur, ko 100% apmērā finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds".
Līguma Nr.AIF/2022/BI/07: 

Projekts organizēts Divpusējo sadarbības iniciatīvu konkursa projekta “Divpusējās sadarbības pilotēšana online izsoles organizēšanā”, līg.Nr.AIF/2022/BI/07, ietvaros, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds.


Saistītie jaunumi: