Jēkabpils NVO darbības mūsdienīgošana un atbalsts

No 2021.gada 1.aprīļa biedrība "Vidusdaugavas NVO centrs" realizē Jēkabpils pilsētas pašvaldības finansētu un biedrības līdzfinansētu projektu "Jēkabpils nevalstisko organizāciju darbības mūsdienīgošana un atbalsts", kopējais finansējuma apjoms 1150.00 eur, no kuriem 1000 eur pašvaldības finansējums. 
Projektā paredzētas 4 aktivitātes: 
Nr.1 "Digitālo prasmju attīstīšana ZOOm platformas lietošanā"
Nr.2 "Biedrības darbības stratēģiskās plānošanas, t.sk.krīzes apstākļos, prasmju apgūšana"
Nr.3 "NVO forums"
Nr.4 "NVO tīklošanās/pieredzes apmaiņas pasākumi".

Projekta partneri - biedrība "Zemgales NVO centrs" un Jēkabpils Izglītības pārvalde. 
Projekta noslēguma termiņš 2021.gada 10.decembris. 
Projekta vadītāja A.Pleiko

 

https://www.vidusdaugavasnvo.lv/lv/jaunumi/jaunumi/aicina-apgut-iemanas-zoom-platformas-lietosana/
https://www.vidusdaugavasnvo.lv/lv/jaunumi/jaunumi/aicinam-nvo-uzlabot-savas-digitalas-iemanas-/
https://www.vidusdaugavasnvo.lv/lv/jaunumi/jaunumi/nvo-krizes-laika-ka-but-tam-gataviem-/