Biedrība Vidusdaugavas NVO centrs
Projekts “MĒS: augam no ģimenēm”Līguma Nr.2022.LV/ĢDP/103

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta mērķis ir ģimenes kā vērtības stiprināšana sabiedrībā, izceļot vecāku lomu ģimenes veidošanā, veicinot ģimenēm ar bērniem veselīgu attīstību un vienlīdzīgas iespējas, atbalstot vecāku prasmju pilnveidošanu un sabiedrības līdzdalību ģimenēm draudzīgas vides veidošanā Jēkabpils novadā.

Projekta galvenā mērķa grupa ir dažādas ģimenes, kurās aug bērni un jaunieši, un novada jaunā paaudze. Kā neliela mērķa grupa iesaistīti tiks cilvēki, kas vēlas attīstīt savas prasmes un iemaņas būt pilsoniski aktīviem kā brīvprātīgie. Pavisam kopā projektā tiks iesaistīti 232 cilvēki, kas pārstāvēs ģimenes, kurās aug bērni, pusaudži vai jaunieši.

Projektā tiek plānotas trīs apjomīgas aktivitātes.

Aktivitāte Nr.1 “Kampaņa “Augam no ģimenēm: sveiciens maniem vecākiem!””

Kampaņas laikā Jēkabpils novada ģimenēm būs iespēja iesūtīt izveidotu videosveicienu saviem vecākiem, izsakot viedokli par vecāku atbildību un lomu ģimenes veidošanā.

Starptautiskajā Ģimenes dienā 15.maijā un Starptautiskajā Bērnu aizsardzības dienā 1.jūnijā ārtelpā trijās vietās Jēkabpils novadā konkrētā lokācijā ikviens varēs satikt biedrības pārstāvjus/brīvprātīgos un ierunāt savu videosveicienu vecākiem, arī izsakot viedokļus par vecāku atbildību un lomu ģimenes veidošanā.

Katrs kampaņas dalībnieks saņems nelielu balvu - prezentācijas priekšmetu ar programmas un projekta publicitāti.

Aktivitāte Nr.2 “Orientēšanās pasākums “Ģimenēs ir spēks!””

Pasākums plānots kā ģimeņu ar bērniem un/vai jauniešiem komandu velo-foto un pārgājiena orientēšanās sacensības Jēkabpils pilsētvidē, veicot dažādus papildus uzdevumus. Pasākuma formāts - komandu sacensības ar 2 grūtību pakāpēm - ģimenēm ar maziem bērniem (līdz 12 gadiem) un ģimenēm, kurās ir pusaudzis/jaunietis (no 13 līdz 18 gadiem). Komandā 3-6 dalībnieki. Komanda sākas no 3 dalībniekiem, no kuriem vismaz vienam jābūt pilngadīgam vai vismaz vienam jābūt nepilngadīgam. Trases garums 3-4 stundas, kopā 20-35 kilometri kā garākā trase ar velosipēdiem, kas ir augstāka grūtības pakāpe, un attiecīgi otra – īsāka, ar samazinātu grūtības pakāpi, kā pārgājiens ar uzdevumiem.

Aktivitāte Nr.3 “Ģimeņu nometne “MĒS!””

Organizēta diennakts nometne (3 dienas + 2 naktis) ģimenēm ar bērniem. Nometnes darbā iesaistīti kopā 6 brīvprātīgie.

Projekta ietvaros aicina apzināties – MĒS: augam no ģimenēm

“Paldies stacija” vecākiem gūst necerētu atsaucību

Aicina pieteikties vasaras ģimeņu nometnei “MĒS!” un orientēšanās pasākumam

Piesaki savu ĢIMENES KOMANDU orientēšanās velo sacensībām! Būs arī pārgājiens!

AICINĀM KOPIENU LĪDERUS AR SAVU ĢIMEŅU KOMANDĀM PIETEIKTIES SACENSĪBĀM JĒKABPILS MEŽAPARKĀ!

Ģimeņu nometnes “MĒS!” dalībnieki: lai šī kļūst par tradīciju!

Pozitīvas emocijas pēc ģimeņu pasākuma Jēkabpils Mežaparkā