NVO fonda 2022 projekts senioru interešu pārstāvībai

Biedrība "Vidusdaugavas NVO centrs" no 2022.gada janvāra līdz oktobrim realizē Latvijas valsts finansētu NVO fonda projektu “Nevaldības organizācija kā valsts sektora konsultatīvais partneris senioru interešu pārstāvībā”.

Projekta mērķis ir stiprināt biedrības “Vidusdaugavas NVO centrs” kapacitāti senioru interešu aizstāvībā, izveidojot kvalitatīvu konsultatīvo sadarbību ar valsts/pašvaldību sektoru.

Projekta mērķa grupas ir 22 NVO, kas jau ir vai var tikt iesaistītas senioru interešu pārstāvēšanā, 120 seniori Zemgalē un Latvijā un 30 valsts/pašvaldību pārstāvji, kas dažādos veidos piedalīsies senioru pilsonisko līdzdalības prasmju attīstībā un sadarbības izveidošanā.

Projektā ir piecas aktivitātes, kas paredz projekta vadīšanu un publicitāti; 12 NVO pārstāvju prasmju attīstīšanu projektu pieteikumu sagatavošanā un vājo punktu pārvarēšanā; izpētīt NVO darbību dažādās pašvaldību konsultatīvajās padomēs un rīcības modeļa izstrādi konsultatīvā mehānisma izveidošanai Jēkabpils novadā; tādu pilsoniskās līdzdalības mūsdienīgu risinājumu ieviešanu senioru mērķauditorijai, kā “kafija ar politiķiem”, infodienu organizēšanu, atzinumu un rakstisku viedokļu sagatavošanu, semināru par NVO un MK Memoranda padomes jēgu un darbību un pārstāvju piedalīšanos tās ikgadēji organizētā forumā/konferencē; iepazīt 14 senioru NVO/centru/māju darbu Latvijā, lai apkopotu pieredzi senioru vajadzību risināšanā, ko apspriest ar LM, Zemgales plānošanas reģiona un Jēkabpils novada pašvaldību un vienoties par konsultatīvās sadarbības formu Jēkabpils novadā.

Projekta rezultātā būs veicināta sabiedrības senioru izpratne par iekļaujošu pilsonisko līdzdalību, tās veidiem, stiprināta NVO kapacitāte, seniori iepazīstināti un guvuši pieredzi piedalīties rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos, sadarbībai ar publisko sektoru; kā arī veikta pierādījumos balstītu politikas iniciatīvu izstrāde.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

 

 

Aicinām dalībniekus pieteikties apmācību ciklam “Projekts: kā trāpīt mērķī?”

Atbalstīts VDNVO centra projekts “Nevaldības organizācija kā valsts sektora konsultatīvais partneris senioru interešu pārstāvībā”

Uzsākam apmācības par veiksmīgu projekta pieteikuma sagatavošanu

Dienas centra telpās norisinājies NVO fonda apmācību cikla otrais seminārs

Norisinājies NVO fonda apmācību cikla trešais seminārs ar Ievu Jātnieci

Apmeklēs senioru Dienas centru Rīgā

Projekta ietvaros pētām Latvijas pašvaldību sadarbības praksi ar nevaldības sektoru

Projekta ietvaros Jēkabpils aktīvie seniori apmeklē biedrību “RASA” Rīgā

Seniori satiekas ZOOM

Seniori viesojas Sociālās aprūpes centrā “Pļaviņas”

Turpina iepazīt senioru pieredzi citās pašvaldībās Latvijā

Seniori izglītojas par līdzdalības prasmēm un atzinumu sniegšanas iespējām

Biedrība “Vidusdaugavas NVO centrs” 22.septembrī aicina uz informatīvi-konsultatīvu semināru

Apmeklē  pansijas “Mežvijas” seniorus

No idejām seminārā līdz reāliem darbiem ir vien pāris soļi un daudz darba

Noslēdzas semināri par atzinuma sagatavošanu prasmju iegūšanu

Iespēja katram nobalsot par likumdošanas izmaiņu projektiem

LSKA un “Vidusdaugavas NVO centrs” vienojas par sadarbību senioru interešu aizstāvībai

Dienas centra “Kopā būt” seniori tiekas ar deputātiem

Seniori satiekas Aknīstē

Tiekas ar reģionālās slimnīcas valdi

Aktīvie seniori dodas uz Saeimu