EEZ/Norvēģijas Finanšu instrumenta (FI) 2009.-2014.g.plānošanas periodā sociālās jomas projektu “Aicināts dzīvē!”; projekta Nr.2013.EEZ/PP/1/MEC/113; realizēts no 2014.gada septembrim līdz 2016.gada maijam; kopā 20 mēneši; kopēja projekta summa 49999.00 EUR, līdzfinansējusi Jēkabpils pilsētas pašvaldība.

Projekta mērķis - attīstīt reģionālas nevalstiskā sektora iniciatīvas sociālās nevienlīdzības mazināšanai, veicinot sociālo iekļaušanu, informācijas pieejamību un vardarbības prevenci tādām sociālās atstumtības riskam biežāk pakļautām ģimenēm, kurās aug vairāki bērni, ir trūcīgas vai ir tikai viens apgādnieks, kā arī veicinot problēmjautājumu risināšanu riska grupas jauniešiem, jo īpaši iesaistei darba tirgū.