Projekts biedrības darbības atbalstam “Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts”

EEZ/Norvēģijas Finanšu instrumenta (FI) 2009.-2014.g.plānošanas periodā projekts biedrības darbības atbalstam “Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts”; projekta Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/159; realizēts no 2013.gada jūnija līdz 2015.gada decembrim, kopā 30 mēneši; kopējā projekta summa 66400.69 EUR, līdzfinansējusi Jēkabpils pilsētas pašvaldība.

Projekta mērķis - pozicionēt biedrību kā sabiedriskā labuma organizāciju, kas darbojas Vidusdaugavas reģiona lielākajā pašvaldībā un ir spējīga veikt reģiona NVO aktivitāšu koordinēšanu. Vairot tās atpazīstamību reģionā kā pilsoniskās sabiedrības intereses pārstāvošu, reģiona NVO attīstību veicinošu. Stiprināt sektora kapacitāti ar mērķi citos Latvijas reģionos apgūto labo pieredzi multiplicēt Vidusdaugavas reģionā.