projekts “Biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” biedrorganizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Eiropas Sociālā fonda (ESF) 2007.-2013.plānošanas periodā ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” projekts “Biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” biedrorganizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana; projekts Nr. 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/187; realizēts no 2012.gada 1.februāra līdz 2013.gada 31.janvārim, kopā 12 mēneši; kopējā summa 21946.69 EUR, līdzfinansējusi biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” un Jēkabpils pilsētas pašvaldība.

Projekta mērķis - paaugstināt Jēkabpils nevalstiskā sektora darbības kvalitatīvos un kvantitatīvos rādītājus, līdzdarbojoties lēmumu pieņemšanas procesā, stiprinot biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” un to 15 biedrorganizāciju rīcībspēju ietekmēt pašvaldības lēmumus, saliedējoties kopēju mērķu sasniegšanai, piesaistot jaunus biedrus un finanšu resursus savas darbības attīstībai, piedāvājot divus jaunus publiskos pakalpojumus un stiprinot kapacitāti caur izglītību un praktisko pieredzi.