projekts “Brīvprātīgais darbs sabiedrības aktivitātes veicināšanai Vidusdaugavas reģionā”

Latvijas valsts budžeta programma 2002. - 2019. programma “NVO fonds” 2016 – projekts “Brīvprātīgais darbs sabiedrības aktivitātes veicināšanai Vidusdaugavas reģionā; projekta Nr. 2016.LV/NVOF/DAP/MAC/078; realizēts 01.06.2016.- 31.10.2016., kopā 10 mēneši; kopējā projekta summa 10000 eur.

Projekta mērķis - attīstīt jau esošus biedrības brīvprātīgā darba popularizēšanas virzienus un komunikācijas rīkus ar sabiedrību; izstrādāt brīvprātīgo piesaistes stratēģiju; piesaistot jomas ekspertus, pilnveidot biedrībā izveidoto brīvprātīgā darba sistēmu; veikt finanšu piesaisti jaunu brīvprātīgā darba projektu izstrādei; apmācīt Vidusdaugavas reģiona NVO darbiniekus un pārstāvjus brīvprātīgā darba attīstīšanas paņēmienu lietošanai; nodrošināt ikgadējus pasākumus brīvprātīgo kustības popularizēšanai un atbalstam, kā arī NVO sadarbībai; veicināt iedzīvotāju brīvprātīgā darba pašiniciatīvas.