projekts “Jaunieši šodien, lēmumu pieņēmēji jau rīt”

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam 1.5. apakšsadaļas “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” projekts “Jaunieši šodien, lēmumu pieņēmēji jau rīt”; projekta Nr. Nr.2-25/44; realizēšanas laiks no 2017.gada novembra līdz 2018.gada aprīlim, kopā 6 mēneši; kopējā projekta summa 2000 eur.

Projekta mērķis - uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti Jēkabpilī, Pļaviņu un Neretas novados, iesaistot diskusijās ar politiķiem, veicinot līdzdalību jauniešiem svarīgu lēmumu pieņemšanā un gūstot pieredzi jauniešu iniciatīvu attīstīšanā pašvaldībās.