projekts “Pilsoniskas sabiedrības stiprināšana Vidusdaugavas reģiona nevalstiskajās organizācijās”

Latvijas valsts budžeta programma 2002. - 2019. programma “NVO fonds” 2017 – projekts “Pilsoniskas sabiedrības stiprināšana Vidusdaugavas reģiona nevalstiskajās organizācijās; projekta Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/ 042; realizēts 01.02.2017.-31.10.2017., kopā 10 mēneši; kopējā projekta summa 15000 eur.

Projekta mērķis - Vidusdaugavas reģiona pilsoniskās sabiedrības stiprināšana, veicot aktīvo NVO darbības atbalstu, paaugstinot cilvēkresursu kapacitāti, veicinot pieredzes un neatkarīgas, ticamas informācijas apriti, iedrošinot pilsoniskas iniciatīvas un sniedzot finansiālu atbalstu ilglaicīgai NVO līdzdalībai pašvaldību lēmumu pieņemšanas procesā.