Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programma 2018. gadam programmā “Atbalsts jaunatnes organizāciju iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai” projekts “#runaarmanijekabpils”; projekta Nr. 2-25/32; realizēšanas laiks 01.07.2018. – 14.06.2019., kopā 11 mēneši; kopējā projekta summa 6000 eur.

Projekta mērķis - atbalstīt un dažādot biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” iniciatīvas jauniešu līdzdalības un brīvprātīgā darba veicināšanai, sekmēt ilgtermiņa jaunatnes politikas plānošanu reģionālā līmenī Jēkabpils pilsētā, kā arī piedalīties darbā ar jaunatni iesaistītā personāla profesionālās pilnveides uzlabošanā.