projekts “Sabiedrības līdzdalības resursu attīstīšana Vidusdaugavas reģionā”

Latvijas valsts budžeta programma 2002. - 2019. programma “NVO fonds” 2018 – projekts “Sabiedrības līdzdalības resursu attīstīšana Vidusdaugavas reģionā”; projekta Nr. 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/003; realizēts 01.02.2018.-31.10.2018., kopā 10 mēneši; kopējā projekta summa 15000 eur.

Projekts vērsts NVO darbības atbalstam, stiprinot biedrības "Jēkabpils NVO resursu centrs" institucionālo kapacitāti un nodrošinot finansiālu atbalstu regulāram NVO darbam pilsoniskās sabiedrības attīstības procesu veicināšanā Vidusdaugavas reģionā, ar to saprotot Jēkabpils pilsētu, Krustpils, Salas, Pļaviņu, Kokneses, Jēkabpils, Viesītes un Neretas novadus.