Erasmus+ programmas Eiropas brīvprātīgā darba projekts “Share and like volunteering”; līguma Nr. Nr.2016-2-LV02-KA105-001279; realizēts no 2016.gada novembra līdz 2017.gada septembrim, kopā 11 mēneši; kopējā projekta summa 14 624,02 eur.

Projekta mērķis - veicināt Eiropas brīvprātīgo un vietējo jauniešu kompetenču un prasmju attīstību, piedzīvojot un daloties brīvprātīgā darba pieredzē, popularizējot EBD iespēju un aktivizējot pasīvo vietējo jauniešu iesaisti sabiedriskajos procesos un jaunatnes politikas veidošanā.