Eiropas Solidaritātes korpusa projekts “The Infinity of Volunteering” ir saņēmis Eiropas Savienības finansējumu

Biedrība “Vidusdaugavas NVO centrs” ir veikusi vienošanos ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru ( JSPA) pie 2019. gada 23.decembrī noslēgtā dotācijas līguma Nr. 2019-3-LV02-ESC11-002836 par projekta “The Infinity of Volunteering” realizēšanu. Vienošanās pamats ir Covid-19 saslimšanas pandēmija.

Līdz ar to pašlaik tiek plānots, ka finansiālu atbalstu no Eiropas Savienības ieguvušais Erasmus+ programmas projekts “The Infinity of Volunteering” tiks uzsākts 2022.gadā.

 

ka tā atspoguļo tikai autora viedokli; un (b) ka Komisija nav atbildīga par tajā iekļautās informācijas iespējamo izmantojumu

Saistītie jaunumi: