Erasmus+ programmas Eiropas brīvprātīgā darba projekts “Volunteer's discovery”; līguma Nr. 2017-3-LV02-KA105-001950; realizēts no 2018.gada janvāra līdz 2019. gada jūlijam, kopā 19 mēneši; kopējā projekta summa 46 224,00 eur; projekta rezultātu izplatīšanu līdzfinansē Jēkabpils pilsētas pašvaldība 3000 eur.

Projekta mērķis – sekmēt starptautiskās vides klātesamības efektu Jēkabpils pilsētā un Vidusdaugavas reģionā, nevalstiskajās organizācijās, sniegt mūsdienīgu Eiropas vērtību pieredzi vietējai kopienai un reizē ar neformālo mācīšanos veicināt brīvprātīgo jauniešu personības izaugsmi, prasmju atklāšanu un attīstību. Projekta mērķis atbilst vairākiem Erasmus+ programmas mērķiem, jo projekta aktivitātes vērstas jauniešu personības attīstībai un dzīves prasmju apguvei, tās atbalsta inovāciju ieviešanu, uzlabo apmācību un mācīšanos, sekmē jaunatnes darba kvalitāti. Projekta laikā tiks veicināta dalībnieku svešvalodu zināšanu apguve, starpkultūru saikne un interese par citu kultūru un valsts izpratni

 

.