Erasmus+ programmas Eiropas brīvprātīgā darba projekts „Volunteers change Jēkabpils”; projekta Nr. 2015-2-LV02-KA105-00086616314; realizēts no 2015. gada 1. augusta līdz 2017.gada 1. Janvārim, kopā 16 mēneši, kopējā summa 16 314 eur.

Projekta mērķis - sekmēt starptautiskās vides ienākšanu un attīstību Jēkabpils pilsētā un Vidusdaugavas reģionā, tā nevalstiskajās organizācijās, caur dažādu līmeņu jaunatnes politikas un aktīva dzīvesveida prizmu, reizē ar neformālo mācīšanos veicinot brīvprātīgo jauniešu personības izaugsmi, prasmju atklāšanu un attīstību.