Ziedot Vidusdaugavas NVO centram

Biedrības “Vidusdaugavas NVO centrs” darbību un aktivitātes, labdarības akcijas iespējams atbalstīt ar ziedojumiem – mēs novērtēsim Jūsu iesaistīšanos!

 

BIEDRĪBAS “VIDUSDAUGAVAS NVO CENTRS” REKVIZĪTI:
reģ.Nr.40008108696
adrese: Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV 5201
Konts: LV14PARX0013118530001
Banka: AS Citadele banka, kods PARXLV22

Biedrībai kopš 2007.gada ir sabiedriskā labuma statuss. Par šo faktu varat pārliecināties Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā šeit: https://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/SLO nospiežot “atlasīt”.

Pamatojoties uz piešķirto sabiedriskā labuma organizācijas statusu, nevalstiskā organizācija var piesaistīt ziedotājus:

  • juridiskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (12.pants) noteiktās nodokļu atlaides – rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli var samazināt trīs dažādos veidos. Ziedotājs var izvēlēties tikai vienu no šādiem atvieglojumiem un to piemērot visā pārskata gadā:


1) neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 5 % apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;
2) neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 2 % no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras veiktas VSAOI;
3) samazināt aprēķināto UIN no dividendēm par 75 % no ziedotās summas, bet nepārsniedzot 20% no aprēķinātā UIN no dividendēm. Izvēloties 3.veidu - ziedojumu summa nesamazina ar nodokli apliekamo bāzi, bet gan UIN no dividendēm;

  • fiziskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktās nodokļu atlaides – fiziskas personas apliekamā ienākuma samazinājums par ziedotajām summām nevar pārsniegt 20 % no gūtā apliekamā ienākuma.

Vairāk informācijas var iegūt: https://www.vid.gov.lv/lv/nodoklu-atvieglojumi

JA ZIEDOJUMAM IR NORĀDĪTS KONKRĒTS MĒRĶIS, BIEDRĪBAI IR PIENĀKUMS VISU ZIEDOTO SUMMU IZLIETOT TIKAI ŠĪ MĒŖĶA SASNIEGŠANAI.
BŪSIM PATEICĪGI, JA ZIEDOSIET ARĪ BIEDRĪBAS DARBĪBAS NODROŠINĀŠANAI – TAS PALĪDZĒS MUMS VĒL EFEKTĪVĀK DARBOTIES IKDIENĀ, LAI SASNIEGTU BIEDRĪBAS DARBĪBAI IZVIRZĪTOS MĒRĶUS.
PĒC ZIEDOTĀJA LŪGUMA ZIEDOJUMA LĪGUMUS SLĒDZAM PAR JEBKURU SUMMU, BET NOTEIKTI, JA ZIEDOJUMS IR LIELĀKS PAR 10 VALSTĪ NOTEIKTĀS MINIMĀLĀS ALGAS SUMMU.